Solano County Archives
Probate Index


Index

Last
First
Probate #
Bradbury
William
928
Bradford
Alden
2018
Bradford
Annie
6658
Bradford
Sylvia
2019
Bradley
Clyde
6497
Bradley
John
3656
Bradley
John
23229
Bradley
John
4935
Bradshaw
Bessie
7216
Brady
Francis
2628
Brady
Harace
7115
Brady
Hugh
468
Brady
Hugh
471
Brady
Margaret
504
Bragdon
Percy
1744
Braghetta
Albert
6138
Braghetta
Costantino
3277
Braghette
Giulio
1810
Brake
J.
1707
Brame
Jessie
22821
Branch
Jacob
24243
Brandley
Thomas
625
Brandon
John
1032
Brandon
Kate
4569
Brandon
Owen
4424
Brandt
Charles
996
Brandt
John
4829
Branley
Martin
6747
Brann
George
2791
Brann
Marc
2877
Brannally
Michael
1009
Brannon
John
1612
Brannon
Margaret
198
Brannon
Sarah
199
Brannon
Sarah
198
Brannon
Sarah
200
Brabscombe
Lee
5037
Brabscombe
Robert
4739
Brant
Jesse
1683
Brasser
John
24088
Brate
Howard
5336
Bratt
Burton
5761
Brayton
Frank
6233
Brazie
Antonio
3339
Brazie
M.
5667
Brazie
Manuel
3546
Brazie
Maria
6687
Brazzi
Elizabeth
4354
Breck
Charles
461
Breck
J.
453
Brecko
Alois
5438
Brekke
Anna
3635
Brekke
Anna
4033
Breman
Samuel
1360
Brennan
6295
Brennan
Thomas
2641
Breslio
Daniel
6104
Breslio
Patrick
4788
Brew
John
7044
Brew
Francis
1054
Brew
Francis
2730
Brew
George
3992
Brewer
James
5155
Brewster
E.
337
Brewster
Samuel
5641
Brewster
Sydney
5444
Brickley
Mabel
6325
Brickner
Emma
23729
Bridger
D.
22893
Brien
Hannah
4022
Brien
James
3411
Briggs
Abiel
566
Briggs
George
829
Briggs
James
6822
Briggs
Kelly
23800
Briggs
Nina
626
Brightman
William
2509
Brill
Walter
6436
Brimley
Thomas
781
Brinck
Henry
4965
Brink
M.
5543
Brinkerhoff
Ann
4222
Brinkerhoff
George
5117
Brinkerhoff
Harold
2885
Brinkerhoff
John
2619
Brinkerhoff
Stephen
2482
Brinkerhoff
Stephen
2620
Brink
Abraham
2880
Brinkerhoff
Isaac
946
Brinkerhoff
Mary
947
Brinkerhoff
Milford
3639