Solano County Genealogical Society
Solano Historical Society Publication
The Notebook Surname Index 1958-1995Name
Volume

Waddell

V11 #1

Waddell, Bettie

V11 #1

Waddell, William B.

V11 #1

Wagner

V3 #1

Wagner, Jack

V21 #1,3

Wagner, Paul T.

V22 #5

Wahlberg

V26 #5

Waite, E. G.

V13 #2

Waldo

V11 #2

Walker

V2 #12; V4 #1; V33 #3

Walker, L. F.

V23 #3

Walker, S.

V23 #5

Walker, S. L.

V21 #7; V27 #2

Wallace

V25 #3

Wallace, John M/M

V32 #7

Wallace, Newt

V25 #5

Wallace, T.

V27 #8

Walsh, ____ Capt.

V10 #6

Walsh, Charles

V27 #1

Walsh, J. J.

V3 #7

Walsh, Leo

V27 #1

Walsh, P. R.

V27 #8

Walsh, Patrick

V27 #1

Walsh, Thomas

V20 #4

Walters, S.

Winter 1993

Ward, B. S.

V27 #8

Ward, Rose

V15 #3

Ward, Tommy

V19 #1

Warner, Jackie

V29 #5

Washburn, Byron Dr.

V27 #3

Wason, M.

V17 #7

Wason, Milton

V17 #7

Wasserman, Harry

V25 #5

Wasserman, M.

V23 #3

Wassman, Harold

V27 #4; V28 #2,4; V29 #1,5,7; V30 #1,5; V32 #3,5; V33 #2,4

Wassman, Harold

Spring 1993

Wassmann, Harold

V26 #6; V28 #5-7; V29 #2,3,6; V30 #2-4; V31 #1,2,4; V32 #1,2,6

Wassmann, Harold

V33 #1,3,5; V34 #3,4; V35 #2; Winter 1993; Sept 1993; Spring 1995

Waterman, ____ Capt.

V24 #4; V25 #4; V29 #2; V31 #1; May 1993

Waterman, Cordelia

V2 #7

Waterman, Cordelia Mrs.

V2 #12; V5 #3; V8 #8; V25 #4; V26 #5; May 1993; Spec. Ed. 1993

Waterman, R. H.

V24 #7

Waterman, Robert

V29 #3

Waterman, Robert Henry

V2 #7,12; V5 #3; V8 #8; V26 #5

Waterman, Thaddeus

V5 #3

Watson

V3 #1

Watson, Dorothy

V3 #8; V17 #3; V18 #2,3; V20 #4; V21 #4,7; V23 #5; V24 #5

Watson, Dorothy

V28 #4-6; V29 #1-3,5-7; V30 #1,2,4,5; V31 #1,4

Watson, Thomas K.

V5 #8

Wayne, John

V4 #9

Weber

V27 #1

Weber, Francis J.

V15 #2

Webster, C. B.

V15 #3

Webster, J. A.

V15 #3

Weihe, E.

V11 #4; V23 #3; Fall 1995

Weinmann, F. P.

V15 #3

Weinmann, Louis

V9 #1

Weir, David Andrew

V5 #3

Welch, T.

V23 #3

Welcker

V15 #3

Welcome, Don

V5 #4; V7 #2

Welcome, Donald C.

V5 #5; V7 #5; V8 #4

Weldon

V4 #1; V25 #4; V27 #2

Weldon, Ernest

V15 #3

Welborn, George Mrs.

V20 #6; V21 #1

Weller, ____ Col.

V11 #2

Wellington

V24 #7

Wells

V2 #12; V8 #2,3; V17 #6; V21 #7

Wells, Albert C. Col.

V3 #6,7

Wells, Mary Miss

V15 #3

Wells, W. H. Dr.

V27 #5

Wells, J. C.

V10 #4

Wells, Mary Miss

V15 #3

Wells, W. S.

V21 #7

Welts, Alen W. Mr.

V7 #10

Wendell, J. F.

V1 #4; V3 #10; V12 #4; V17 #7

Wenniger, Charles

V6 #8; V27 #8

Wentworth

V27 #8

Wentworth, John

V12 #4; V17 #7

West

(see Thompson and West)

West, C. H.

V27 #5

West, E. Mrs.

V27 #5

Wester

V23 #1

Wester, Martin

V4 #4

Westgate

V12 #6

Westgate, Warren

V14 #3

Westoby, Thomas

V9 #1

Weston, William K.

V17 #7

Wethe, E.

Fall 1995

Wetmore

V2 #12

Wetmore, H. G.

V17 #7

Wexted, Barbara

V34 #3; V35 #2

Wexted, Charles

V33 #4; V34 #3,4

Weyand, Helen

V13 #5,7

Weyland, William

V6 #3

Weyman

V2 #12

Wheaton

V24 #4

Wheeler, H.

V27 #5

Whipple, ____ Bishop

V5 #9

Whitaker, Richard

V23 #3; V24 #3

Whitby

V24 #4

White, Dan

V31 #6

White, Florence

V4 #11

White, Jan

V24 #7

White, Marlin

V31 #2,3

White, R. J.

V27 #8

Whitley

V24 #4

Whitlock, Gaylord P.

V26 #3; V35 #1

Whitney, Ed

V15 #3

Whitney, J. D. (Whitney Maps)

V1 #6

Wichels, Anne

V24 #5

Wichels, Ernest

V3 #9,12; V5 #4; V16 #2; V23 #4; V28 #6; V31 #2

Wichels, Ernest D.

V2 #5,6,10; V3 #4,6,11; V4 #5,6; V5 #2,5; V6 #5; V7 #1,6; V9 #2,3

Wichels, Ernest D.

V10 #2,3,5; V11 #1,3; V12 #4; V13 #5; V15 #5; V16 #1; V18 #2

Wichels, Ernest D.

V19 #4; V20 #2; V23 #5; V24 #5,7; V26 #4,6; V27 #1,4; V28 #1-3,5

Wichels, Ernest D.

V29 #2; V30 #2,3; V31 #5; Winter 1993

Wichels, Ernest D. Mrs.

V32 #1

Wichels, John

V15 #5; V23 #1; V34 #3

Wickson, Edward J.

V3 #12; V4 #1; V5 #1; V8 #4; V16 #4; V18 #1

Widenmann

V22 #5; V24 #1

Widenmann, Charles

V27 #8

Widenmann, Elsa Miss

V6 #9

Widenmann, H. J.

V15 #6

Widenmann, Henry J.

V23 #6

Wiedel, Ann

V26 #6

Wiggins

V25 #5

Wiggins, Olive Mrs.

V7 #2

Wiggins, P.

V25 #5

Wilcox

V24 #7

Wilcox, H.

V3 #3

Wilder, Dick F.

V18 #6

Wile, Majel R.

V33 #5

Willard, A. H. Mrs.

V21 #7; V26 #2

Willard, C.

V15 #3

Willging, Jim F. Dr.

V18 #6

William, J. W.

V3 #7

Williams

V10 #4; V12 #6; V27 #8

Williams, E. P.

V15 #3

Williams, J.

V21 #7; V27 #2

Williams, J. S.

V10 #2; V26 #4

Williams, Jediah

V24 #7; V27 #5

Williams, John

V13 #2

Williams, N. P.

V23 #3

Williams, Pamela

V32 #5,6; V33 #1,2,3

Williams, Thomas H.

V26 #2

Williamson

V27 #8

Williamson, D.

V27 #8

Willis

V27 #2

Willis, J. P.

V29 #1

Willis, Joseph

V22 #2

Willis, Rose

V22 #2

Williston, J. E.

V27 #8

Williston, John

V32 #6

Wilson

V4 #5; V5 #1; V7 #10; V10 #4; V25 #7; V26 #5; V27 #2,5,8

Wilson, C.

V25 #4; V26 #5

Wilson, Curtis

V4 #7; V27 #8

Wilson, E. J.

V27 #8

Wilson, Frances Wolfskill Taylor

V8 #6

Wilson, Fred

V22 #3

Wilson, G. W. M/M

V29 #6

Wilson, ____ Gen.

V6 #7

Wilson, H.

V27 #5

Wilson, Henry

V27 #8

Wilson, John

V27 #8

Wilson, Joseph

V27 #8

Wilson, Luzena

V4 #2

Wilson, Luzena Stanley

V31 #1

Wilson, Mason

V4 #2; V5 #1; V21 #7; V26 #2; V27 #2

Wilson, Norman

V8 #5

Wilson, Robert

V27 #8

Wilson, T. S. Mrs.

V15 #3

Wilzinski, Dora

V5 #7

Windham, Louis

V4 #5

Winegar, A. B.

V4 #2

Winegar, George

V6 #9

Wineger, Charles

V6 #8

Wing, Josiah Capt.

V2 #12; V4 #4; V24 #4,7

Wingfield, J. H. D. Bishop

V5 #9; V9 #2; V12 #2; V23 #2

Winn

V6 #7

Winter, Lucille O.

V22 #4

Wipple, ____ Bishop

V5 #9

Wise, A. J.

V8 #3

Wise, E. J.

V8 #3

Wise, Reuben R.

V8 #3

Wiseman, W.

V27 #5

Wold, Gladys Mrs.

V26 #6

Wolfskill

V4 #1; V5 #3; V7 #3,7; V8 #4,6; V9 #1,5; V14 #4

Wolfskill, Guillermo

V7 #3

Wolfskill, E.

V8 #4; V27 #5

Wolfskill, Frances Mrs.

V8 #6

Wolfskill, J. R.

V25 #5

Wolfskill, John

V15 #3

Wolfskill, John R.

V2 #2; V7 #2; V8 #4,6; V9 #6; V27 #5

Wolfskill, Milton

V2 #12

Wolfskill, Nelda Mrs.

V8 #1

Wolfskill, Reed

V1 #1

Wolfskill, S. C.

V8 #4; V27 #5

Wolfskill, Susan

V1 #3

Wolfskill, William

V5 #9

Wood

V3 #1; V21 #7

Wood, Corlynn Lambert

V23 #2

Wood, John S.

V17 #7; V32 #6

Wood, R. Coke (Cole) Dr. and Mrs.

V3 #3-5; V11 #4,5; V12 #1; V18 #3; V21 #5; V22 #5; V23 #2; V24 #5

Wood, Stanley

V3 #10

Woodard, Sally O'Hara Mrs.

V21 #4,7; V30 #2

Wooderson, F.

V15 #3

Wooderson, G. F.

V15 #3

Woodruff, Jacqueline McCart

V24 #5

Woods, J.

V21 #7; V27 #2

Woods, Janice

V22 #5

Woods, N. B.

V27 #5

Woods, Robert

V24 #6,7

Woods, William

V22 #5

Wool, ____ Gen.

V17 #7

Woolavor, John

V17 #7

Woolner, B.

V8 #2; V23 #4; V24 #7

Workman, William

V7 #1

Wrenn, C. H.

V21 #3

Wright

V27 #8

Wright, Don

V32 #7

Wright, Emma Mrs.

V15 #3

Wright, M. J.

V1 #4; V3 #10; V12 #4; V17 #7

Wright, O.

V27 #5

Wright, W. S. M.

V23 #5

Wurm, Ted

V30 #4,5

Wyer, Charles

V17 #2

Wyeth, Barbara

Fall 1992

Wykoff

V25 #5

Wykoff, J.

V21 #7

Wykoff, Lucille Miss

V4 #8; V9 #5

Wylie, Billie

V20 #2

Wyman

V24 #3

Wyman, W. G.

V11 #4; V23 #3

Yeaman, Wilfred

V6 #8

Yee, Wah

V12 #4

Yoakum

V23 #5

Yoakum, J. E.

V27 #8

Yoakum, William

V23 #5; V25 #7; V27 #8

York

V19 #4

York, William Capt.

V3 #7

Youman, E. M/M

Winter 1993

Young, C. C.

V28 #7

Young, Howard

V26 #7

Young, M. P.

V25 #1

Young, Theresa

V29 #5-7; V30 #1,4,5; V31 #1; V32 #2,3,5; V33 #1-4; V34 #3

Young, Wilson

V31 #2; V32 #1; V33 #5; V34 #4

Young, Wilson H.

V19 #2; Winter 1993

Young, Wood

V5 #3,7,10; V6 #5; V7 #1,2,5; V8 #6; V9 #5; V10 #5; V11 #4; V12 #3

Young, Wood

V13 #5; V14 #1,6; V15 #2,5; V17 #7; V21 #1,2; V22 #2; V23 #4-6

Young, Wood

V24 #5,8; V27 #5,6; V28 #3; Fall 1995

Yount, George C.

V24 #7

Ysidora (wife of Chief Solano)

V11 #2

Zadwick, Dolores

Winter 1993

Zadwick, Kenneth

Winter 1993

Zawadzki, Mary Joe

V2 #12

Zeeler, A.

V15 #3

Ziesmer, Raymond Mrs.

V21 #1

Zuerner, William E.

V17 #3; V18 #2,3; V19 #4; V20 #4

Zumpano-Erday, John

Sept 1993