Search billions of records on Ancestry.com

Jane Ann Fowler Midwife Births

1877-1893

 

Information comes from Jane Ann Fowler Sparks written record.

 

Mother Date Baby
     
Allen, Norma 5 Dec 1892 Boy
Ashler, --- 17 May 1891 Boy
     
Bennett, Emma 26 Aug 1886 William Alvin Bennett
Bennett, Emma 21 Aug 1888 Mary Louise Bennett
Bennett, Emma 26 Aug 1890 Alfred Neat Bennett
Bennett, Maria 5 May 1889 Boy
Bennett, Mariah 3 June 1884 Girl
Bennett, Mariah 26 Nov 1886 Girl
Beregreen, Mary 15 Apr 1893 Girl (in Preston)
Berry, Phebe 5 Dec 1884 Girl
Berry, Phebe 28 Apr 1886 Boy
Bird, Abbie 21 Aug 1892 Boy
Bird, Harriet 15 May 1887 Boy (8 months)
Bird, Harriet 20 Sep 1890 Boy
Bird, Hattie 18 Aug 1888 Girl
Bird, Mary 3 Nov 1884 John Roy Bird
Bird, Mary A 13 Feb 1889 Girl
Bird, Mary A 11 Jan 1891 Henry Roy Bird
Bird, Mary A 21 Aug 1893 Ida Bird & Ada Bird (twins)
Bird, Mary Ann 19 June 1877 William Alfred Bird
Bird, Mary Ann 1 Nov 1882 Thomas Edward Bird
Bird, Mary Ann 11 June 1883 Laura Jane Bird
Bird, Mary Ann 14 July 1886 Richard Sparks Bird
Bloomer, Bell 4 Nov 1899 Girl
Buller, Lizzie 5 Mar 1891 Girl
Bunn, Frances 25 Dec 1892 Boy
Burges, Anna 9 Aug 1888 Girl
     
Carl, Emma 29 Apr 1884 Boy
Cheills, Mrs. 2 Feb 1878 Girl
Clesner, Mary 30 June 1884 Girl
Clifton, Alice 21 Mar 1887 Mary Alice Clifton
Clifton, Alice 13 Jan 1891 Hyrum Clifton
Clifton, Alice 5 Apr 1893 John Edward Clfiton
Closner, Mary 1 Jan 1886 Girl
Conley, Johannah 17 Nov 1889 Boy
Conley, Johannah 7 June 1891 Girl
Cook, Alice 11 July 1884 Girl
Cook, Alice 4 July 1885 Girl
Cook, Alice 9 Apr 1893 Boy
Cook, Alice M 13 Nov 1886 Girl
Cook, Alice M 22 Dec 1888 Girl
Cook, Alice M 1 Jan 1891 Girl
Cook, Lilley 26 July 1884 Henry Samson Cook
Cook, Lilley 7 Dec 1885 Girl
Cook, Lilley 13 Sep 1889 Girl
Cook, Lilley 17 Oct 1891 Boy
Cook, Lilley 8 Nov 1893 Boy
Crockett, Estella 21 July 1892 Boy
Crockett, Estella 15 Dec 1893 Girl
     
Darymple, Eliza 21 Jan 1892 miscarry
Davis, Citty 6 July 1889 Girl
Davis, Treyphene 11 Apr 1887 Girl
Davis, Treyphene 10 July 1890 Girl
Dayton, Caddie 17 Aug 1891 Girl
Dayton, Caddie 26 Nov 1893 Boy
Dayton, Isabell 15 June 1887 Girl
Dayton, Isabella 16 Oct 1891 Boy
Dayton, Isabella 16 Dec 1893 Girl
Dayton, Louesa 15 Sep 1888 Boy
Dayton, Louisa 1 Aug 1886 Girl
Dayton, Lucy 15 Jan 1887 Boy
Dayton, Lucy 3 Aug 1888 Boy
Dayton, Lucy 21 Sep 1890 Girl
Dayton, Lucy 11 Jan 1892 Girl
Dayton, Lucy 1 Oct 1893 --
Dimmick Ida 2 July 1891 Girl
Dimmick, Louesa 13 Sep 1889 Thomas Leroy Dimmick
Dimmick, Louesa 2 June 1891 Hubert Clemon Dimmick
     
Esterholt, Mrs. 8 Mar 1888 Girl
Esterholt, Mrs. 8 May 1890 Girl and Boy
     
Fallick, Mary 6 Dec 1893 Boy
Fallick, Minnie 11 May 1892 Twin Girls
     
Gibbra, Ann Simons 10 Sep 1890 Boy
Grimmett, Emma 1 May 1884 Boy
Grimmett, Louisa 14 Oct 1884 Sarah Louisa Grimmett
Grimmett, Louisa 19 June 1887 Bertha May Grimmett
Grimmett, Louisa 16 Sep 1889 Orson Henry Grimmett
Grimmett, Louisa 7 Dec 1891 Mabel Rosina Grimmett
     
Hibbart, Ambrose 1 Sep 1886 Boy
Hibbird, Mrs. 5 Dec 1884 Girl
Humphrey, Margaret 17 Apr 1890 Girl
Humphrey, Martha 12 Jan 1888 Boy
Humphrey, Martha 11 Feb 1892 Girl
Humphrey, Mary A 12 Dec 1888 Boy
Humphreys, Lila 30 July 1893 Boy (Paris)
     
Johnson, Mary 11 Feb 1891 Boy
Johnson, Mary 3 Jan 1895 Girl (Paris)
     
Kent, Adaline 29 Apr 1890 Boy
Kent, Adaline 1 Nov 1892 Girl
Kent, Deseret 22 May 1887 Girl (5 months)
Kent, Maggie 27 July 1889 Boy
Kent, Mrs. Sam 19 Aug 1889 Boy
Kent, Vilate 5 Sep 1888 Girl
Kent, Vilate 19 Mar 1891 Girl
Kent, Vilate 29 Mar 1893 Girl
Knowles, Sarah 4 Mar 1889 Boy
Kunets, Carrie 14 Dec 1890 Boy
Kunets, Carrie 19 Oct 1892 Girl
Kuntz, W 28 June 1892 Girl
     
Langford, -- 28 Aug 1891 Girl
Langford, Rhoda 6 July 1893 Boy (Preston)
LaRocco, Abbie 26 Mar 1890 Boy
LaRocco, Abbie 5 Nov 1891 Boy
LaRocco, Abbie 19 Feb 1893 Boy
Larsen, -- 8 Sep 1884 Boy
Larsen, Anne 20 Sep 1891 Girl
Larsen, Inger 18 Feb 1886 Boy
Larsen, Inger 21 Mar 1888 Girl
Larsen, Inger 28 July 1890 Girl
Larsen, Inger 20 Apr 1892 Girl
Larsensen, Thomas Mrs. 6 Oct 1890 Boy
Le--, Martha 20 Dec 1889 Boy
Lewis, Mary 5 Nov 1886 Boy
Lewis, Mary A 19 Feb 1889 Girl
Lindsey, Hannah 29 Mar 1888 Boy
Lindsey, Hannah 22 Dec 1889 Boy
Lindsey, Hannah 10 Mar 1892 Girl
Lindsey, Mary 4 June 1887 Girl
Lindsey, Mary 15 Sep 1888 Girl
Lindsey, Mary 8 June 1891 Girl
Lindsey, Mary 25 May 1893 Boy
Lutton, Sarah Wolley 2 July 1888 Girl
     
Maddison, -- 27 Aug 1891 Girl
Merkly,Thereshea 12 Apr 1888 Boy
     
Nate, Alice 7 July 1881 Girl
Nate, Alice 12 Sep 1886 Boy
Nate, Alice 12 Sep 1890 Boy
Nate, Alice 28 July 1892 Boy
Nate, Ann 24 June 1891 Boy
Nate, Etta 1 Oct 1891 Girl
Nate, Ettie 5 Sep 1886 Boy
Nate, Ettie 27 Feb 1889 Girl
Nate, Mary G 28 Nov 1892 Boy
Neate, Anne 17 Oct 1889 Girl
Nebekker, Hortense 23 May 1885 Girl
Neibaur, Nettie 18 Aug 1885 Boy
Neibaur, Nettie 3 Aug 1893 Boy (Paris)
Neibhaur, Nettie 15 Aug 1887 Boy
Neibour, Nettie 13 Jan 1892 Girl
Nelson, -- 20 Feb 1889 Boy
Nelson, Anna C 12 Mar 1892 Girl
Nelson, E Anne 13 June 1890 Boy
Neilsen, Ann 30 Dec 1890 Girl
Newman, Mary 6 Feb 1893 Girl
Nowlen, Sarah 14 Nov 1886 Boy
Nowland, Sarah 15 Oct 1891 Boy
     
Oakey, Lena 8 Mar 1886 Boy
Oakey, Lena 6 Feb 1891 Boy
Osborne, Emily 21 July 1893 Girl
Osborne, Isabella 25 Feb 1892 Boy
Osborne, Roseilla 5 June 1893 Boy (died)
     
Palmer, -- 24 Oct 1892 miscarry
Palmer, Alice 11 Sep 1890 Boy
Passey, Anne 22 Jan 1887 Nina Louisa Passey
Passey, Anne 7 Oct 1892 Melvin Passey
Passey, Drucilla 29 Mar 1882 Boy
Passey, Lissie 13 Feb 1892 Boy
Passey, Lissie 28 Oct 1893 Girl (Paris)
Passey, Lissey 24 Aug 1888 Boy
Passey, Valate 13 Sep 1890 Girl
Perkins, Maggie 20 Oct 1885 Girl
Price, Lattie 9 Nov 1892 Girl
     
Quayle, Jane 2 Feb 1885 Girl
Quayle, Jane 13 Feb 1887 Boy
Quayle, Jane 8 Aug 1888 Girl
     
Ream, Nora 22 Aug 1886 Boy
Ream, Nora 23 Apr 1888 Boy
Ream, Nora 17 Dec 1891 Boy
Ream, Nora 7 June 1893 Girl (Paris)
     
Simmons, Elizabeth 26 May 1890 Girl
Simmons, Lizzie 22 May 1892 Boy
Skinner, Sylvia 15 Sep 1888 Girl
Skinner, Sylvia 26 Jan 1891 Boy
Sleight, Lectia 24 Aug 1891 Gril
Sleight, Mary 20 Nov 1887 Girl
Smedley, Frances 4 Nov 1887 Girl
Smedley, Frances 14 July 1889 Girl
Smedley, Frances 24 Jan 1891 Boy
Smith, May 7 Aug 1890 Boy
Southworth, Agnes 14 Sep 1884 Boy
Southworth, Agnes 14 Aug 1887 Boy
Southworth, Agnes 28 Sep 1889 Girl
Southworth, Agnes 23 July 1892 Boy
Sparks, Anne 1 Sep 1891 Girl
Sparks, Eliza J 14 Nov 1885 Boy
Sparks, Eliza J 7 Oct 1887 Boy
Sparks, Eliza J 22 Nov 1890 Boy
Sparks, Harriet 31 May 1893 Boy
Sparks, Jane 29 July 1891 Albert Orsen Sparks
Sparks, Nettie 11 Sep 1891 Melvin and Marvin Sparks
Sparks, Nettie 19 Mar 1893 Edmund Sparks
Sparks, Sarah F 2 Sep 1893 Girl
Sparks, Sarah J 31 Dec 1884 George Hyrum Sparks
Sparks, Sarah J 19 Mar 1887 Rose Anna Sparks
Sparks, Sarah Jane 24 June 1889 Caddie Ann Sparks
Sparks, Rose 4 July 1889 Girl
Sparks, Rose 9 July 1891 Boy
Stevens, Edith 7 Oct 1893 Girl
Stewart, Mary 6 Feb 1890 Boy
Sutton, Sarah W 29 Oct 1890 Boy
     
Vibriene, C 18 Sep 1892 Boy
     
Wallace, Elizabeth 9 Jan 1887 Boy
Wallentine, Althena 16 Feb 1893 Girl (Paris)
Wallentine, M 12 Oct 1892 Girl
Ward, Estella 21 June 1892 Girl
Wilcox, Julia 29 Apr 1886 Girl
Wilcox, Julia Ann 26 Apr 1889 Girl
Wilcox, Mary 26 May 1884 Helen Wilcox
Wooley, Mirinda 18 June 1893 Girl (Paris)

 

Return to Vitals Index