Search billions of records on Ancestry.com

Sri Lanka Genealogy Website

Genealogical Family Tree Charts of Sri Lanka Moor Families


| Family Tree Index (Numeric) | Introduction | Home Page | Population Census 1981 | Distribution |

| Municipal Council Representation | Legislative/State Council Representation | Business Establishments |

| Sri Lankan Muslim ProfessionalsObituaries A-M | Obituaries N-Z |

| Prophet Muhammad Sallalahu Alaihi wa Sallam |


Family Tree Data Alphabetic Index (L-Z)


(spouse names are indicated within paranthesis)

Family #185 Lafir + Noor Zahira Ajeed

Rizvana, Farzana (Mafrah Mohideen), Fazal Lafir

 

 

Family #225 Lameer AMM

Dr. Zareem Lameer


Family #341 Latiff

 

Family #133 Lebbe Sahib Notaris

Muhammed Salih Ahmed, AM Shams-ud-Deen, Fathuma Ahmed

 

 

Family #259 W M Levena Marikar

LMM Uvais, LMM Hadi

 

Family #081 Levana Marikar Samsudeen Hajiar + Safia Umma I.L.M.

SDHM Sadoon, Maharoof, Jawfer, Nakeem, Nilam, Wojeeda (Mahmood), Laheera (Reyal), Hafila (Sameer), Zahira (Cassim), & Ayesha Umma (Ghouse Cassim)

 

 

Family #014 Magdom of Alutgama

Magdon-Ismail JP, Hameed, Seeni, Segu, Fahumuthu, Haleema, Saeeda, Masooda, & Mohideen Magdon-Ismail Abdul Cader, Maghdoom, Furkhan, Hussain, Hafsa, Asma, Ahmed Rasheed, & Zain Magdon-Ismail

 

 

Family #129 Mahmood

Hasseena (AR Casie Lebbe JP), Azeeza (AB Casie Lebbe), Saleem, Ameen, Muhammed Mahroof & Ummuna Mahmood Fareeda(CLMM Mackeen), Aynul Huzaima Abdul Basheer (Shaharan Saleem)

 

 

Family #027 Mahmood Lebbe Hameed Lebbe

Nawalapitiya, Kany District Hameed Lebbe Abdul Hameed

 

 

Family #089 Malim Bawa Muhammad Ibrahim

Noorul Huda (Muhammad - Dickwella), Muhammad Mashoor (Fathima Ainoon - Kapuwatta, Weligama), Muhammad Ishark Ibrahim (Saidha - Weligama)

 

 

Family #018 Mamuna Lebbe

Yousoof, Safia Umma (Abdul Majeed Abdul Rahman), Abdul Azeez

 

Family #360 - Mana Sena Sayyad Mohamed


Family #251 Kattu Raja Hassen Nina Marikar of India

Meera Shah, Thambi Cannu, TC Habeeb of Sri Lanka, Habeeb Othman Lebbe

 

Family #209 Muhammad Abdul Sattar Marikar Family from Kandy

Abdul Kaffar, Abdul Jabbar, Muhammad Abdul Sattar, Amirdeen

 

Family #327 Marikar

Ayesha, Casila Sheriff

 

 

Family #062 Marikar-Bawa

Sulaiman Marikar-Bawa, Cassim Marikar-Bawa, Thowfeek Marikar-Bawa, Noor Rahmaniya Marikar-Bawa (Dr. MCM Kaleel), Noor Jameela Marikar-Bawa (Muhammad Thaifoor Hashim), Noorul Akram Marikar-Bawa, (AMLM Shahabdeen), Sithy Zulaiha Marikar-Bawa (ILM Mahamood Shafi), Rafiudeen Marikar-Bawa, Salahudeen Marikar-Bawa, Hussain Marikar-Bawa, Razeen Marikar-Bawa, Sithy Rawoofa Marikar-Bawa, Masdooq Marikar-Bawa, Hirziya, Marikar-Bawa Naeema Marikar-Bawa, Ashraff Marikar-Bawa

 

Family #195 Marikar Vidane of Thihariya

Hafsa Marikar (Samsudheen Vithane Arachchi alias Dheen Arachchiar) , Marikar Abdul Samad Vidane , Fathima Marikar , Moomina Marikar , Marikar Abdul Latheef , Marikar Ahamed Ali , Marikar Muhammed Sally

Family #269 Sheikh Jamaludeen Salihue Marikkar

 

Family #344 Marikkar of Mawanella

Family #204 Marikkar, Kasila

 

Family #315 Markar

Bakeer Markar, Imthiyaz Bakeer Markar, Shaffie Marikar

 

Family #313 Marzuq

Ereefa, Mifthiya, Mazeena, Mumtaz, Zahara, Mahdi

 

Family #049 Meer Bhai

Surat, North India, Abu, Cassim, Ibn, Ismail, Ossen Ayesha Umma (Muhammad Bhai Ajam Bhai) Bhai

 

 

Family #093 Meera Lebbe Slema Lebbe Comoster

Ponnachi Umma (Idroos Lebbe Marikar AL), Hany Umma (ACSML Abdul Cader), Khadeeja Umma (CM Ahmed Ali Marikar) Haleema Umma (Haji Ismail Effendi ILM), Muhammad Sameer, Anis, & Sithy Saleema (Muhammed Burhan Sahib Doray) Assen Candu Natchia (Sahib Doray Muhammad Lebbe Marikar), Sulaima Lebbe, Khadija Umma (ILM Noordeen Haji), SL Naina-Marikar Haji, Lady Noor Neima Naina-Marikar (Muhammed Macan-Markar), Muhammed Rawoof, Sulaiman, Noor sadika (WMHM Rawoof), Ayesha Umma (NDH Abdul Wahab), Nafi, Thahir, Noor Thahira (AM Misbah), Shafeek, Pathumuthu (M Saleem), & Aamina Umma Naina-Marikar Ummu Hani SL (CLM Abdul Hameed), AHM Ummu Jameela, Cassim, Samsudeen, Ayesha Umma (MM Hussain), & Ummu Zulaiha (ILM Abdul Cassim) SLEMA Lebbe Naina-Marikar (Mohideen Natchia Avuducandu Marikar), Naina-Marikar Slaiman Lebbe (Hassen Natchia)

 

Family #343 W M Mohamed


Family #356 - Dr. A R M Mohideen

 

Family #117 Mohideen O.L.M.

Noor Raleena (ACM Faleel), Noorul Fareeda (ARM Shihabudeen), & Noor Shafeeka Mohideen

 

 

Family #011 Mohideen Abdul Cader

MAC Muhammed, Zaneera, Mahmood, Jazeela (MLM Ibrahim), Razeen, Zubair, Marzoona (Haniffa), & Noor

 

 

Family #142 Mohideen Bawa

Khatheja Mohideen, Segu Mohideen, Muhammad Haniffa, Ayesha (M.A.C. Ismail), Mariam Umma Mohideen (Zubair Cassim), Aliyar Marikar Lebbe, Mohideen Bawa, Sheikh Muhammad Ajward

 

 

Family #096 Mohideen Lebbe S.I.L.

MLM Sheriff, Wojeeda Umma (MLM Yusuf), Rahmath Umma (AM Sheriff), Julaiha Umma (MLM bdul Azeez), Habeeba Umma (AMM Abdul Cader) MSM Mohideen, Ummu Nasiha Sheriff (MLMM Junaid) Noor Neima Sheriff (Falil Caffoor), Aamir Sheriff (Thufa Abdul Cader), Mansoor Abdul Cader (Sithy Zohariya Mackeen)

 

 

Family #186 Mooseen S.M. (Mooseen Hajiar)

Shamsul Hussain, Irfan, Fawziya (Irshad), Luthfi, Niloufer (Sulaiman Mohideen), Simthiya (Muhammad Faizal Reyal)

 

 

Family #125 Mowlana O.L.

Ali Mowlana, Kamil Mowlana, Asger Mowlana, Zain Mowlana

 

 

Family #025 Muhammad

Muhammad Cassim, Muhammad Ibrahim (SIRT)

 

 

Family #113 Muhammad

Muhammed Salih (Ummu Saida Ibrahim Lebbe) MSM Marzook, Ashroff, Ameer, & Zouhar

 

 

Family #240 Muhammad

Muhammad Segu Abdul Cader, Muhammad Lebbe Marikar Kader Umma, Muhammad Ahamed, Muhammad Ismail

 

 

Family #075 Mamma Nana Muhammad

Ummu Zabila (Muhammad Shariff), Sithy Laitha (Sheriffdeen), Noor Hamza Muhammad Fawzy Shariff, Noor Suada Shariff (Farook Saleem), Muhammad Zacky Shariff, Ayn Nafiya Shariff (MIH Zubair), Sithy Hamza Shariff (AJM Lafir), Muhammad Nazim Shariff, Marliya Shariff (Muhammad Yahya Izadeen), Zaid Shariff, Fathima Hani Shariff (SM Jabir JP), Abdul Rasheed Shariff, Abdul Rauf Shariff, Zuhairul Ameen Shariff, Zubair Shariff, Ayn Naleefa Shariff (Mahroof Junaid), Ummu Safiya Shariff (Idroos) Sithy Fathima Sheriffdeen (Ajward), Alavi Sheriffdeen, Faleel Sheriffdeen, Mackeen Sheriffdeen, Sulaiman Sheriffdeen, Nuwaim Sheriffdeen, Yahya Sheriffdeen, Noor Sheriffdeen (Mubarak), Badriya Sheriffdeen (Zachraff Azeez), Saliha Sheriffdeen

 

 

Family #123 Muhammad M.B.

Alavi Muhammed, Hussain Muhammed, Sithy Muhammed (Mohideen), Zohariya Muhammed (Kamil Mowlana)

 

 

Family #034 Muhammad Abubakr Marikar

Kudi Odayar of Matara. Hamid Lebbe, Oduma Lebbe, Sulaiman Lebbe Marikar Mathicham Mahmud Naina-Marikar Shihabudeen, Salahudeen, Jalaludeen, Liyaudeen, Badiudeen (ex Minister of Education), Afeerat Umma (Cassim Hajiar - grandson of Hajiar Appa), Fatheelath Umma (Buhari Alim), Rafiyah Umma (Ismail)

 

 

Family #166 Muhammad Buhary + Haleema

Sithy Fathima Buhary [STM Mohideen Bawa]

 

 

Family #061 Muhammad Cassim Marikar

ALM Riyal, ALM Lafir, ALM Azhar, ALM Wazeer, ALM Sithy Sarifa (WM Saleem), ALM Ayesha(Sulaiman Marikar Bawa), ALM Ireefathul Khaira (AHM Sulaiman), ALM Noor Zanooba (ACM Mohideen, Hamza Saleem, Samsudeen Farook Reyal, Shahul Hameed Wazeer, Rilla Wazeer, Akram Wazeer, Bahaudeen, Mousoon, Feroze & Haroun Sulaiman, Zuhair, Azmi & Rizli Mohideen.

 

 

Family #226 Muhammad Cassim Abdul Rahman of Pusselawa

 

Family #069 Muhammad Hajiar S.U. (Poothan) of Galle

MH Muhammad Junaid, MHA Aziz, Muhammad Shareiff, Muhammad Hamza, Mazinga Natcha (Anver Cader), Muhamma Feizal Junaid, Dr. Muhammad Sarri Junaid, Shibly Aziz, Imthiaz Aziz, Ifthikar Aziz

 

 

Family #143 Muhammad Hameem A.M.

Dastakeer Hameem (Naseema Akbar) Sithy Zehra (Aamir Sheriff), Vazeer, Marzoona (Ahmed Salih), Naima (Ansari Muhammed), Fariha (ARM Salih), Zakraf, Nizara (Fazil Siddiq), Noori (Rizvy Saleem), Fareena (Azeez Nazeer), Feroze, Faizal, Sharmila (Nazmy Salih), & Muhammed Fariq Dastakeer

 

 

Family #076 Muhammad Ibrahim (of Matara)

MIM Caffoor, MIM Sahill, MIM Farook

 

 

Family #205 Muhammad, Izzadeen

 

 

Family #128 Muhammad Lebbe Siddi Lebbe

Muhammed Lebbe, MC Siddi Lebbe, SLM Alim Sahib Casie Lebbe Abdul Basheer, SLM Halimdeen, SLM Hilaldeen

 

 

Family #038 Muhammad Madar

Ummu Nafeera (Mamu Hajiar), Zainudeen, Ghouse, Samsudeen Noorul Athika Mamu Hajiar (Noordeen - Vengalam), Niyas, Nasuha, Zulaikha, Oseela, & Mihlar Zainudeen, Zahir, Ziard, Hassan, Nilam, Zeena (Sadik Hashim), Faizal & Zarina Ghouse Kamil, Hassan, Fauz, Yehiya, ZainulAbdeen & Noordeen Samsudeen Shamsul Suhail Kamil, Zaroori & Jazeela Samsudeen, Zareeha, Ruzli, Faraz, Azar, Ghouse, Shibly, Shiraz, Kareema, Minna, Farzan, Sirzan, & Shireen Samsudeen

 

Family #169 Muhammad Mehraj Abdul Moomin Khan

Moomin Khan, Abdul Aziz Moomin Khan, Jameela Begum

 

 

Family #087 Muhammad Packeer Lebbe

Noor Jezima Hassen (Sheriffdeen ACM), Huzaima Hassen (M Lafir Cassim), Zahir, Sayed Ahmed Jeffry(Jeff), Zubair, Jameel, Khairiya (Kiyard A Hussain), Nasuha (AAM Nizar), Rumy, Sahiriya (MO Nizamdeen), & Zohar Hassen

 

 

Family #183 Muhammad Sally

 

 

Family #047 Muhammad Thamby Sahib Doray

Crockery Merchant, Keyzer Street, Colombo 11- Muhammad Saheed, Fahima Umma (Oduma lebbe Marikar Ahmed Lebbe Marikar), & Sakeena Umma Sahib Doray (Abdul Hassan)  

 

Family #214 Mathicham Muhammed Vidane of Negombo

Assen Dheen, Zuhara (Court Mudliyar Abdulla), Proctor Ismail Dheen, Proctor Abdul Raheeman, Shareefa (Haneefa), Ibrahim Dheen, Faleela (Abdul Hameed), Ummu Kulzoom (Naina Marikar), Shums Rukkiya (M.A.M.A. Hassan JP) Hameeda (Segu Marikar),Safa (Proctor H.S. Ismail), Thaha, Suada (Cassim Marikar), Sithy Raihan (Hassen Bin Ismail), Proctor Abdul Rahman, Ummu Aimun (Anis Sheriff JP), Dr Thassim Abdulla, Siddique Abdul Raheeman, Hamzathul Inaya (Proctor Abdul Rahman), Hamzakiya (Proctor Mahroof JPUM), Advocate Kaleel Raheeman, Azeema (Kamaldeen Marikar), Himaya (Anver), Cafoor, Proctor Mahroof JPUM, Fathima (Lafir), Nalim Dheen, Nasuha (Mohin), Fahriya (Fahmy Sameem), Dr Rifdhy Dheen, Rabiyathus Zacky (Marzuk), Rafi Dheen, Mohin, Sithy Rahma (A.R.M. Rafeek JP), Izzeth (Saleem Marikar), Zahira (Hilmy Hashim), Hafeela (Proctor S.L.M. Cassim JPUM), Rahiman Hassan JP, Kamaldeen Marikar, Afeefdeen Marikar, Fahurdeen Marikar JP, Ismaildeen Marikar. 

 

Shifa (Fahurdeen Marikar JP), Haris Thaha, Sabir Thaha, Hifly Marikar, Zulfica (Alavi), Zoufer Marikar, Muees Marikar, Farhana (Barrie), Rafi Ismail, Zabedee (Vasuk), Fahima (S.M. Sabry FCA), Ifamy Abdul Rahman, Zaina (M.T.M. Fahmy FCMA), Liyakath Sheriff, Mahas Sheriff, Fazeena (Upali), Rifka (Shuhaib), Rameez Abdulla ACMA, Nageeb Abdulla, Yasmina (Fazal Sultan Bawa), Faisa (Deepthi Gallage), Irshard Raheeman, Fathima (Shamiq Abdul Carder), Shums Anver, Naleefa (Ziard Attorney-at–Law), Maseeda (Junaideen), Aleema (S.L.M. Farook), Zaheer Cafoor, Mallika (Thamseer Marikar), Saffiya (Isfahan Ameen), Mueena (Nizam C.Eng), Rifath Lafir, Anam Lafir, Yameena (Karim), Shanas (Irshard), Dr Benazir (Rifham), Miss Farhath Sameem, Rishan Dheen, Sajeed Dheen, Hafees Dheen, Tharik Dheen, Shakeela (Lafireen), Dilshard (Ahamed Ziard), Akthab Marzuk, Miss Hasmath Marzuk, Miss Rafiya Dheen, Rashard Dheen, Nasreena (Anver), Ishrak Mohin, Shibly Mohin, Lakeena (Tharik), Hafsa (Ifthikar), Mafaza (Dr M.S.M. Mihilar JP), Fariha (M.A.C. Reyan) Mufees Rafeek C.Eng, Auf Rafeek, Shiraz Rafeek, Faizal Rafeek, Mufeel Marikar, Fathima (Hafeel), Diskhi Hashim, Nifu Hashim, Nighmi Hashim, Shina (Fassy Saleem), Imka (Shameem Makeen), Ajward Cassim, Ruzaik Cassim, Iqbal Cassim, Rukshana (Hilmy), Aysha (Tharik), Isthafa Hassan ACA, Mansoor Hassan, Tharik Hassan, Ummu Kulzoom (Afhtab Jameel Attorney–at–Law), Amjad Marikar, Arshard Marikar, Aneeka (Nawas), Shyama (Muneer Attorney–at–Law), Tharik Marikar, Murad Marikar. Meena Muhammedh Thamby, Khaleefa Umma Muhammedh Thamby, Muhammedh Thamby Samsudheen Vithane Arachchi alias Dheen Arachchiar, Muhammedh Thamby Sinna Lebbe Marikar 

 

Yoosoof Lebbe Vidane, Idroos Lebbe, Zainudeen, Omardeen Police Vidane, Hafsa, Latheefa, Ahamed Deen, Syyed Muhammed, Ismail, Hassen, Ahsan Dheen, Zuhara Dheen (Court Mudliyar Abdulla), Proctor Ismail Dheen JP, Proctor Samsudheen Abdul Raheeman JPUM, Shareefa Dheen (Haneefa), Ibrahim Dheen, Faleela Dheen (Thamby Lebbe Abdul Hameed), Ummu Kulzoom Dheen (Naina Marikar), Shums Rukkiya Dheen (Ali Hassan JP) Hameeda Dheen (Segu Marikar),Khadheeja Marikar,  Marikar Abdul Razak Vidane,  Salha Marikar , Amina Marikar,  Marikar Abdul Majeed,  Sameena Marikar , Kaleera Marikar

 

Family #212 Munna Assen Naina Lebbe

 

 

Family #140 Munna Hassan Naina Lebbe

Muhammad Abdul Cader

 


Family #345 Muthalif Vaithiyar


 

Family #171 Name Not Known

 Haleema Umma, Athatha Umma, Balkis Umma, Noor Naleefa, ARM Rilla, Ahamed Shaharan, Hibshi Mazaya, Hanna

 

 

Family #172 Name Not Known

Pachachi, Theebi Chachi, Shahul Hameed, Noor Jeffa (Hameed), Abee Umma (AJM Ariff), Arafa (Cader Muhammad), Moinudeen, Fairoze Hameed, Faraj Hameed, Fuzli Hameed, Fenuzi Hameed, Faaris Hameed, Jazeem, Jazeed, Hamid, Jamshed & Jihad Ariff, Ikram & Imran Moinudeen, Noor Naima, Noor Nasiya (Idroos), Reza Idroos

 

 

Family #239

ARM Basheer, Dhanina Zaheed (Proctor NM Zaheed)

 

 

Family #175 Name Not Known (father or Muhammad Idroos, Zainambu Natchiya [w/o AHM Nagoor Meera], Sellayamma, Rahmathumma)  

 

 

Family #218 Name Not Known (Dr. MCM Kaleel's maternal great grandfather)

Dr. MCM Kaleel


Family #358 Name Not Known

 

Family #073 Nagoor Meera Zaheed, Proctor SC&NP

Muhammad Niyaz, Muhammad Hamza, Muhammad Kamil, Muhammad Huzair Muhammad Thahir, Muhammad Shibly, Noorul Faiza (Muhammad Ismail Sameer), Noorul Ayn (T.I.M. Junaid)

 

Family #365 - Nizar

 

Family #064 Nizar A.H.M.

Dr. Fowzia Nizar (Sivardeen), Dr. Muhammad Fazli Nizar, Ahmed Faiz Nizar

 

 

Family #118 Noohu Lebbe Marikar

Sharifdeen, Abdul Hameed, Jainul Abdeen, Sulaiha Umma, Zuwairath Umma, Hajara Umma, Fathima Beebee

 

 

Family #045 Noordeen Hajiar

Sithy Khadija (Abdul Latiff), Asma Umma, Mahmoudah (Moujoob) Sithy Ramiza (ILM Kuthdoos), Zubair, Thahira (ILM Kuthdoos) & Ummu Saleema (ALM Lafir JP)

 

 

Family #024 Noordeen I.L.M. + Saleema

Idroos, Nuhman, Zamick, & Mumtaz (Hassan) Noordeen

 

Family #191 Notarislage Awoo Lebbe Marikar of Kandy

 

Family #039 Oduma Lebbe Marikar

Sithy Noorul Ayen Cassim (Muhammed Ghouse), MCM Thahir

 

 

Family #046 Oduma Lebbe Marikar

OLM Assen Thamby, OLM Ahmed Lebbe Marikar, Mohideen Natchia (Ishak Naina-Marikar), Zeinab (Samsudeen), Ummu Haji Umma (Sahib Doray)

 

 

Family #097 Oduma Lebbe Marikar

OLM Naina-Marikar, OLM Macan-Markar, OLM Haji Ahmed, & OLM Shothandrathatha Ismail, Abdul Cader, Abdul Rahim, Udman, & Fathuma Naina-Marikar (Muhammed) Muhammed Salih, Pathumuthu (ALM Muhammed), Nafisa Umma (ALM Muhammed), Saafa Umma (AC Cassim), Muhammed Macan-Markar (Noor Neima Naina-Marikar), Samsudeen (Fathuma Ismail), Abdul Vadood (Sithy Ayesha Hashim), Khathija Umma (SLM Thassim), Razeena Umma (M Ismail), Shahana, Haseena (ALM Haniffa), M Cassim, & M Salih Macan-Markar (Sithy Abbasiya SLM)

 

Family #321 Oowise

SLM Oowise, Mohammed Ajward, Sahal Lafir, Atha

 

Family #054 Othman Mohideen

Abdul Cader Othman Maradas)

 

 

Family #112 Packeer Thamby Sinna Lebbe Marikar

Muhammad Sheriff (Pulla Kutty), Abdul Rahim, SL Mahmood Hajiar, Raihan Umma (ILM Abdul Hameed)

 

 

Family #114 Pakir Malimiyar Marikar

Segu Abdul Cader, SAC Muhammed Naina-Marikar Abdul Cader, Muhammad Fassy, Sithy Khadija (M Saheed Jiffry), M Zainudeen & M Samsudeen Naina-Marikar

 

Family #369 – DUWA (Pariyari Uutaar) Family

 

Family #052 Pawalkodi Mohideen Sahib

SLM Mohideen, ILM Mohideen (Koramuruvan Mathicham)

 

Family #312 PTS

Mansour S Deen, Marsuq S Deen

 

Family #366 – Pulli Maan Dheen

 

Family #`164 Rahmath Umma of Matara

 

Family #359 - RaheemFamily #363 - Rally

  

Family #147 Rajabdeen

Mohideen Rajabdeen, Mousoom Rajabdeen, Nawaz Rajabdeen, Shafeek Rajabdeen, Akram Rajabdeen, Mueetha (Zavahir), Zulaiha (MGMS Zurfick), Maharooma (Naeem Samsudeen), Haleema

 

Family #258 Ramiz

Muhammad Ismail Ramiz, Ismail, Zuhair, Shuhaib, Azhara (Noor Mohideen), Hussain, Sireeha (MM Farouk), Sulaiman, Dhahman

 

Family #199 Reimoo, Ghulamhussein H

 

 

Family #325 Sadiq

Mohamed Sadiq, Mohideen Hassan, Aqthar Hassan, Sithy Hassana, Nazliya (Afker), Yasmin (Farook)

 

Family #124 Saeed Marikar

Asad, Muja, Hussain, Hareeza (Alavi Muhammed), Mumtaz & Ruzli

 

 

Family #065 Sahib Thamby

STA Wahid, STM Samsudeen, STM Rauff, Noor Nasiya (AA Kuthdoos), Athas Kuthdoos, Hussain Kuthdoos, Jiffry Kuthdoos, Rizwi Kuthdoos, MSM Mohideen, MSM Ghouse

 

 

Family #134 Saibo Cassim

SC Muhammad JP, SC Ahamath, SC Amsadeen, Nona Bintheri (KA Caffoor), & SC Raffaideen

 

Family #137 Village Headman Saifu Kandu of Kal-Eliya

Peace Officer Ali Thamby, Abbas Lebbe Aratchy, A T Ameer Lebbe, S S G Marikar, Dr A M Mowjood, A H L Abdul Cader, A H L A Saleem, M I M Shareef, Dr M S M Mihilar, Lakariya JP, Village Headman Saifu Kandu Minalebbe Kandu , Village Headman Minalebbe Kandu Okkas Kandu , Village Headman Okkas Kandu Illias Kandu , Village Headman Illias Kandu Abbas Kandu , Village Headman Abbas Kandu Sharu Lebbe , Village Headman Sharu Lebbe Meera Lebbe , Village Headman Meera Lebbe Sidar Muhammed , Peace Officer (Muladani) Sidar Muhammed Ali Thamby

Family #094 Sainuldeen (Matale, Warakamuna) + Mubashara (Galle)

SD Samad, SD Bishrul-Hafi, SDZ Arriffeen, SD Siddique, SDM Shums

 

 

Family #236 Salie

MUM Salie (Prince Salie, aka Austeralian Salie), Usuff Salie, Khyre Hanim (Hamza Abdul Cader), Barbara, Amina, Farida, Reza, Tilly, Yssuf, Ahmed

 

 

Family #178 Samsilebbe Marikar

 

 

Family #136 Samsudeen Hajiar (Samsama)

MSM Haji Abul Hassan M Mohideen Hassan, Zuhair Hassen, Ahmed Hassen, Moyeen Hassen, Sithy Fathima Hassen (MYM Saheed - Kurunegala)

 

Family #364 Samsudeen Hajiar 

 

Family #253 Segu Fareed

Segu Abdul Cader, Abdul Cader, Arfun Cader, Hafil, Haseena (Haniffa), Khadija (Haji Hassan Abdul Hameed), Deen 

 

Family #102 Segu Lebbe Marikar

Ibrahim Lebbe Marikar, Mohideen Lebbe Marikar, Colenda Marikar CM Meera Lebbe, Assena Lebbe, Ahmed Lebbe, Uduma Lebbe, Aboobacker

 

 

Family #031 Segu Pillai Marikar

Muhammed Madar Lebbe Muhammed Ali, MIM Abul Hassan JP, S. P. M. Madar Lebbe Marikar ,  M. L. M. Muhammed Ali , Amina Madar Lebbe Marikar (Unus Lebbe) , M. A. M. A. Hassan JP , Sithy Khadija Ali (Ibrahim Dheen) , Sithy Maryam Ali (A. C. M. Thowfeek) , Mumina Unus Lebbe (Musthafa) , Kadheeja Unus Lebbe (Abdul Raheem) , U. L. M. Samsudeen , U. L. M. Buhary

 

 

Family #138 Sevu Ghani Marikar

 

Family #008 Seyed Abdullah Mowlana

 

 

Family #009 Seyed Ali Mowlana

 

 

Family #179 Seyed Muhammad Moulana

 

 

Family #085 Seyed Othman Bayumi of Yemen

M Aboobucker, Kubra (MM Saleem), Rahma (MA Akbar) AM Buhary JP, ZemZem Akbar, Ajward Akbar

 

 

Family #222 Seyyadu

 

 

Family #082 Sheika Lebbe Marikar

SILM Cassim Lebbe Marikar, Sheikh Abdul Cader Sahib, Ummu Salma CLM Abdul Hameed, Ahamed Salih, Mahmood, Zainambu, Yehiya Umma

 

 

Family #022 Sheikh Abdul Cader Marikar

Uduma Lebbe Marikar, Ahmed Lebbe Marikar ULM, Marikar Hajiar, ACM Otman Haji, Abdul Majeed, Zubeida (Zofi)

 

 

Family #084 Sheikh Ali Hussain Akbar

Sheikh Ali Akbar, M Abdullah Akbar, Abdul Majeed Akbar, (Matara) Naseema Akbar (Muhammad Dastakeer Hameem), ZemZem Akbar, Ajward, Zameena, Amina & jezima Akbar  

 

Family #192 Sheikh Hassan bin 'Uthman al Makzhumi


Family #329 Sheikh Lebbe Marikar

 

 

Family #040 Sheikh Marikar

Wapu Marikar (WM), Safiya Umma (Uduma Lebbe Marikar ALM), WM Abdul Jabbar, Habbebathus Zohra (Sahib Thamby), WM Thaha, WM Hashim, Mahmooda Umma (Ahmed Lebbe Marikar OLM), Zainambu (ACA Hamid), Zaahira (Zainudeen OLM), Ummu Saeeda (Shahul Hameed Abu Bakr), WM Saleem, Shaharan Saleem, Imran Saleem

 

 

Family #146 Sheikh Marikar Mahamood

MM Hussain, Hilmi Hussain, Mohideen Hussain, Alavi Hussain, Ismeth Hussain, Rifaya Hussain (Muhammad Jihad Ariff)

 

 

Family #115 Sheikh Muhammed Navuda

SMN Uduma Lebbe Marikar, Mohideen Thamby Marikar, Meera Lebbe Marikar, Matunga Natchia (Abbas Mowlana-family #111) ULMM Mohideen, Sithy Rabia (Rafi Caffoor) MTM Abdul Rahman, MLM Abu Bakr, Moomina Abbas (Araby Ibrahim) Shahul Hameed Abu Bakr, Ahmed Mihilar Hamid, Ahmed Alavi Hamid, Najmathul Hidaya Hamid (AHM Nizar), Dr. Fowzia, Dr. Fazli, Faiz Nizar Kuthdoos Abu Bakr Muhammad, Muhammad Jiffrey Kuthdoos, Hussain Kuthdoos, Ahmed Athas Kuthdoos, Muhammad Rizvi Kuthdoos, Ifthikar Kuthdoos

 

Family #182 Sheikha Lebbe brothers of Kandy

 

 

Family #050 Sheiq Fareed

AM Wapchie Marikar (Baas), AM Samsilebbe Marikar WM Mariamb Natchiar (PBLM Marikar), Hon. WM Abdul Rahman Ummu Razeena Abdul Rahman (Ghouse Mohideen), Sir Razik Fareed Aboo Salih Samsilebbe Marikar, Moomina Umma (Sheikh Marikar)

 

Family #326 Sheriff

Hilmiya (Feisal Junaid), Izziya (Ismathulla Carder), Luffriya (Azeez Carder), Azam, Farhiya (Mumtaz Marikar), Hussaina (Fahmy Hassen), Zareena (Jakir)

 

Family #180 Sheriff M.L.M.M. + Rukaiyya Umma

M.S.M.Kualid, Fuard, Fareed, Rishard, Ziard, Ummu Zackiya, Ummu Haleema, Khairunissa. Rameez Ziard

 

Family #268 N M M Sheriff (Comban)

 

Family #074 Sheriffdeen

Muhammad Alavi, Muhammad Faleel, Muhammad Mackeen, Muhammad Nuwaim, Muhammad Yehiya, Noor (Mubarak), Badriya (Zachraff Azeez)

 

Family #314 Sheriffdeen

 

Family #263 Siddi Lebbe of China Fort Beruwela

 

Family #189 Sikkander Batcha

S.B.M. Hussain, Muhammad Ashroff Hussain, Sinna Hussain

 

 

Family #020 Sinne Lebbe Marikar Sahib Dorai [dB file]

Haji Ismail Effendi, Muhammed Sameer, Muhammad Anis, Sithy Saleema (SD Muhammad Burhan) Sithy Rameela (AWM Ghouse), Muhammad Thahir, Sithy Saleema (MM Sheriff), Muhammad Ismail, Noor Jazeela (Ibrahim Naina-Marikar), Sithy Ameena (Zain naina-Marikar), Sithy Rahma (Fareed Zaheed), Ahmed Farooq, Muhammad Sadiq & Sithy Khalisa Sameer (Muhammad Faleel Sheriffdeen) MM Siddiq & A Hussain Ghouse, Uvais, Marzook Fahmy, Irfan & Haniffa Sheriff, Fazli & Firoze Sameer, Hamidullah & Mueenudeen Naina-Marikar, Kamal & Ashfaq Sameer, Falih Faleel Sithy Adila Anis (Sakkaf), Haleema Anis (Ibrahim), Fathima Anis (MS Gaffoor), Ayesha Anis (Hassan), Sithy Alavi, Muhammed Ali, Shibly, Jiffry-1, Jiffry-2, & Idroos Anis, Mohideen Burhan, Sithy Burhan

 

 

Family #168 Sinne Lebbe Marikar

SLM Yousoof Hajiar, Jazeel, Hanas, Uvais Yousoof

 

 

Family #103 Sinne Lebbe Markar

Othman Lebbe Marikar. Othman Cassim Lebbe Marikar, Othman Abdullah, Othman Sinne Lebbe, Othman Idroos Lebbe, Othman Woleed Marikar

 

 

Family #167 Sinne Thamby Marikar (Beruwela) + Shewathamma

STM Mohideen Bawa (Aviyal Ootar), Hussain Mukthar, Hussain Jiffry
Family #340 Sufi Ismail

 

 

Family #220 Sulaiman Alim

Sheikh Muhammed bin Ahamed Aalim As Seylani (aka Kashawatta Aalim Appa) of Akurana

 

 

Family #090 Sultan Albdin of Koniya (Turkey) [page #1]

 

 

Family #090a Sultan Albdin of Koniya (Turkey) [page #2]

Dr. Shaikady Marikar OLM (Head Moorman), Dr. BLM Meera Lebbe Marikar, MLM Shaikady Marikar, Minna Marikar Maestriar, Ahmed Lebbe Maestriar, Othman Lebbe Marikar, Muhammad Cassim Lebbe Marikar Mudaliyar SACM Muhammad Hussain, Ummu Hany (Casy Lebbe), Idroos Lebbe Marikar, Ponnah Bastamiar Lebbe, Muhammed Burhan Marikar, Cassim Lebbe Marikar, BL Abdul Careem, MB Samsu Lebbe Marikar, CM Ahmed Ali Marikar, CLM Abdul Hameed (Ummu Hani), AHM Mohideen, Cassim, Samsudeen, & Sulaiman (Proctor)

 

 

Family #099 Sultan Bawa

Khatheja Umma (Avoo Lebbe Marikar) Halima Umma Vilcassim, Hafil Vilcassim, Abdul Cader Vilcassim, Sheikh Abdul Cader Vilcassim, Ayesha Umma Vilcassim (MIM Saheed), & Pathumuthu Vilcassim (Jiffrey)

 

 

Family #042 Sultan Marikar

SM Assena Marikar (Crockery Merchant) AM Hamid, AM Saheed Noorul Hidaya Hamid (MLM Ghouse), Azhar Ghouse, Nazim Ghouse Sithy Erifa Hamid (Yusuf Caffoor), Badri, Marina Caffoor

 

Family #319 Seyed Salih (Damper Family)

 

Family #221 Syed Abbas

Sithy Huzaima (ismail bin Ibrahim), Raleena (Samsudeen), Syed Mahmood, Ummu Naseeha (MSM Ashroff), Syed Ahmed Sabireen)

 

 

Family #028 Syed Abdullah Yousoof Refai

Syed Abdullah Yousoof Refai (Yemen) Syed Muhammad Yousoof Refai

 

Family #135 Syed Muhammad

Syed Muhammad bin Syed Abbas (Ummu Kanima Naina-Marikar)

 

 

Family #196 Thabet Suby

Nouman, Amin Suby

 

 

Family #141 Thamby Marikar of Mawanella

Shamsi Lebbe Mathicham TM, Uduma Lebbe Mathicham TM Ahamed Lebbe Hajiar SLM

 

 

Family #163 Thamby Sahib

Haniffa Umma [Kalsan Bhai], Ne’math Umma [OLMALM Alim], Shaheed Sarah Umma [Haniffa], Ummu Habeeba [Ahmed] Muhammad Cassim Thamby Sahib, Muhammad Hussain Thamby Sahib

 

 

Family #127 Thowfeek S.L.M.

 

Family #237 Meegahayata Gedera Gurunanselage Uduma Lebbe

Ahamedu Lebbe, Mohammed Zain JP MMC


Family #346 Uduma Lebbe (Uduman)

 

Family #026 Uduma Lebbe Abdul Sattar

AS Noorul Iffam, AS Sithy Fareela (Jainudeen), AS, Muhammad Zameer AS Zeeniya (Muhammad Zuhair), AS Sithy Shanaz

 

Family #215 Peace Officer (Muladani) Unus Ibunu (1845-1898) of Nelundeniya

Usman, Usuf, Haneefa, Jameela (Abdul Latheef), Shareef, Kalid.Haira (Farook), Badurunnisa (Farook), Fassy, Samsunnahar (Thawus JP), Inaya (Ahamed Kiyas), Haneeda (Abdul Hameed), Fareeda (Muzammil), Faris, Thawus JP, Hassan, Saleem, Izzeth, Dr Mihilar JP, Haneeda (Hassan), Jaseela (Razick), Fareed, Nilufa (Nilawfer), Marjaniya (Lakariya JP), Kadeeja (Ansar), Thawseer, Fousiya (Saleem), Aneema (Mohideen), Fareena (Ameenudeen), Peace Officer (Muladani) U. I. M. Ismail, U. I. M. Ibn, U. I. M. Abdul Hameed, U. I. M. Abdul Samad, U. I. M. Abdul Razzak Town Arachchi, Nihmath Unus Ibunu (Abdul Cader Lebbe), U. I. M. Thalib, U. I. M. Abdul Raheem, Raviath Unus Ibunu (Abdul Raheem), U. I. Muhammed, U. I. M. Khalid, U. I. M Shaheed, U. I. M. Abdul Latheef, Kaina Unus Ibunu (Abdul Careem), Maimuna Unus Ibunu (Musthafa)

 

Family #193  A.M.A. Wadood (Proctor, Kalutara) + I.L.M. Maliha Umma (Dharga Town)

 

Family #308 Wederalalagedera Aboobucker Sulaiman Lebbe

 

Family #252 Muhammad Yousoof

MYM Salih, Fauz, Saleem, Zareen, Jaufer, Issam, Hussain Falih, Kareema, Khairiya, Sithy Zohara, Shurafa, Ayesha

 

Family #021 Yousoof Lebbe Marikar

SLM Madar Lebbe, Muhammed Mackeen Madar Lebbe, Sithy Zohariya Mackeen (Mansoor Abdul Cader), Noorul Haseena Mackeen (Dr.Mohideen Hassan), zzathul Habeeba Mackeen (AMM Sideek) & Shahul Hameed Mackeen

 

Family #210 Zainudeen Marikar (Karaikal)

 

Family #244 Noordeen Zainudeen

Dr. Shaideen, 

 

Family #068 Zainudeen OLM

Noor Sanina Zainudeen (ALM Haniffa/Shahabdeen) MHM Hussain, MHM Muinudeen, MHM Ghouse, Fareena Shahabdeen

 

Family #144 Z.A.M.

Jowfer Sadiq, Nowfel Nawaz, Ramzia (Hamid J Ariff), Ashroff, Ismail Rizvi & Firdausi Maharoof (Muhammad Fairoze Hassan)

 

Family #079 I L M Zanoon

 

 


[dB File] URL link = database index using GED2HTML format

[Previous] | [Home Page]