Search billions of records on Ancestry.com

Sri Lanka Moor Family Genealogy

AseLeva -  Family #63

Rasha Marikar (Maggona)

…2  Ahamed Lebbe Rasha Marikar

……3   Hassan Marikar Ahamed Lebbe

………4  Muhammad Thamby Hassan Marikar

….......Hassan Lebbe (AseLeva) Muhammad Thamby + Abee Umma

………………Cader Mohideen Hassan Lebbe + Musthafa Umma

..........…………..7  Cader Mohideen Muhammad Yoosuf + Ayesha Umma       

................…………..8  Marzook Yoosuf

................…………..8  Muhammad Saleem Yoosuf + Ameena Zavahir

................……………..9  Fathima Rehana Saleem + Muhammad Rashard Azeez

................……………..9  Fathima Zeena Saleem + Muhammad Shafiu Ovais

................……………..9  Fathima Rafiya Saleem + Muhammad Rashard Muhammad Hazam

................…………..8  Athaya Yoosuf + Abdul Cader A.H.M.

................…………..8  Sithy Naleema Yoosuf + Muhammad Ozeer Awfer

................…………..8  Sa’adul Hussain Yoosuf + Fathima Khaneema

 

..........…………..7  Khadija Umma Cader Mohideen + Muhammad (Padan)

................…………..8  Ameena Umma Muhammad + Noordeen A.L.M.

................……………..9  Noordeen Abdul Cader + Binthy Mazahima Samsudeen

..........................…………..10  NurJahan Abdul Cader + Muhammad Ismail Maharoof (13)

..........................…………..10  Sarah Abdul Cader + Muhammad Shiraz Farook (10)

..........................…………..10  Kareema Abdul Cader + Sadik Sufi-Ismail

..........................…………..10  Hafeez Abdul Cader + Name not Known

................……………..9  Noordeen Muhammad Jalaldeen + Fathima Zohara Ghouse

..........................…………..10  Muhammad Ifthikar Jalaldeen

..........................…………..10  Ameena Niloufa Jalaldeen

..........................…………..10  Fathima Shazadi Jalaldeen

..........................…………..10  Muhammad Ghasnafer Jalaldeen

................…………..8  [1] Rahma Beebee Muhammad + [2] Mohamed  Cassim Muhammad Fuad  

................……………..9  [3] Sithy Hajara Fuad + [4] Muhammad Saheed Muhammad Fazilee

................……………..9  [5] Fathima Fuad

................……………..9  [6] Muhammad Hussain Fuad + [7] Sithy Zahida Izzudeen

..........................…………..10  [8] Allal Ahmed Fuad + [9] Fathima Rizna Thaha

..........................………………..11 [10] Muhammad Irfan Fuad

..........................………………..11 [11] Fathima Khadija Fuad

..........................…………..10  [12] Bilal Ahmed Fuad

..........................…………..10  [13] Fathima Ruzna Fuad + [14] Imran Mubarak Thaha

..........................………………..11 [15] Muhammad Omar Thaha

..........................………………..11 [16] Fathima Rehana Thaha

..........................…………..10  [17] Hilal Ahmed Fuad

................……………..9  [18] Mohamed Musthafa Cassim Fuad + [19] Noor Fathima Mahbooba Mugheeth (161)

..........................…………..10  [20] Fathima Farveen Fuad

..........................…………..10  [21] Muhammad Musthafa Fuad

................……………..9  [22] Sithy Zubaida Fuad + [23] Muhammad Ajward Mohideen

..........................…………..10  [24] Fathima Farzana Mohideen + [25] Muhammad Nazhar Nalir

..........................………………..11  [26] Muhammad Iyoob Nalir

..........................………………..11  [27] Muhammad Sabir Nalir

..........................…………..10  [28] Muhammad Fouzi Mohideen + [29] Fathima

..........................………………..11  [30] Muhammad Irshad Fouzi

..........................………………..11  [31] Fathima Fouzi

..........................…………..10  [32] Muhammad Jiffrey Mohideen + [33] Fathima Fazra

..........................………………..11  [34] Fathima Aneeka Mohideen

..........................………………..11  [35] Fathima Salma Mohideen

..............……………8  Muhammad Ghouse + Sithy Ayesha Mansoor

................……………..9  Fathima Zohara Ghouse + Jalaldeen N.M.

................……………..9  Muhammad Shafik Ghouse Ummu Fatheela Anver

................…………………10  Fathima Yusra Shafik

............……………..8  Sithy Huzaima Mohideen + Cader Sahib

................……………..9  Ummu Cader Sahib + Muhammad Haniffa Muhammad Shuhaib

................……………..9  Khadija Cader Sahib + Muhammad Hashim Muhammad Cassim

............……………..8  Muhammad M Mohideen + Noor Saleema

................……………..9  Mehrun Nihar Mohideen + Muhammad Thahir Muhammad Shirazy

................……………..9  Muhammad Shiraz Mohideen

................……………..9  Shahazan Mohideen

................……………..9  Shahana Mohideen

................……………..9  Shamila Mohideen

 

..........…………..7  Cader Mohideen Muhammad Sahid + CM Balkis Umma

..............……………8  Sithy Zowhariya Sahid, d:Mar 11 2007 + MAC Thawfeek (d/o Marhoom A.M. Thowfeek and Marhooma Sithy Rahila Thowfeek)

 

THOWFEEK - SITHY ZOWHARIYA Beloved wife of Marhoom M.A.C. Thowfeek, daughter of Marhoom C.M.M. Sahid and Marhooma Balkis Umma Sahid, daughter-in-law of Marhoom A.M. Thowfeek and Marhooma Sithy Rahila Thowfeek, eldest sister of Marhoom Al-Haj Ozeer, Marhoom Al-Haj Lafirdeen, Marhoom Al-Haj Rishard, Marhoom Al-Haj Marleen & Marhooma Noorul Hamza, aunty of Majid & Leena, Marhoom Alawi & Rozanee, Riza (Attorney-at-law) & Rinoozi, Al-Haj Fareez & Rizvi, Fazal & Fazeena, sister-in-law of Hajiani Kaneema, Hajiani Razeena,, Hajiani Iyne, Marhoma Hajiani Zulaiha, Marhoom Dr Ziyad Awn, Marhoom Ashraff, Sahal, Marhoom Mushin Hibishi & Nuzha, expired. Janaza leaves residence 19, Mount Pleasant, Baseline Road, Colombo-9 at 9 a.m. on 12th March 2007 for Burial at Kuppiawatta Muslim Burial Ground. DN Mon Mar 12 2007

 

..............……………8  Muhammad Sahid Muhammad Ozeer + Ghaneemathul Rahmaniya Saleem (40)

....................…………..9  Mafuzathul Saidiya Ozeer + Feroze Samsudeen

..........................…………..10  Shifaaz Firoze

....................…………..9  Muhammad Sahid Shah Naaz Ozeer, Dr. + Zainab Nazli, Dr.

..........................…………..10  Fathima Sarah Ozeer

..........................…………..10  Muhammad Ali Ozeer

....................…………..9  Muhammad Sahid Shah Nooz Ozeer + Sithy Fathima Minna Saleem (10,40,46)

..........................…………..10  Fathima Nusrath Ozeer

..........................…………..10  Fathima Zeenath Ozeer

..........……………….8  Muhammad Sahid Muhammad Mazeer

..........……………….8  Muhammad Sahid Muhammad Lafirdeen + Razeena

....................…………..9  Ashraf Lafirdeen + Rehana

..........................…………..10  Azra Ashraf

..........................…………..10  Afif Ashraf

....................…………..9  Shahul Hameed Lafirdeen

....................…………..9  Fathima Nazeema Lafirdeen + Muhammad Ali

....................…………..9  Fathima Nazeera Lafirdeen + Jawffer

..........……………….8  Muhammad Sahid Muhammad Rishard + Ayn

....................…………..9  Mazeer Rishard + Dina

....................…………..9  Mazeera Rishard + Muhammad Noor

..........................…………..10  Mafaz Noor

..........................…………..10  Mafaza Noor

....................…………..9  Zulficar Rishard + Farook

..........................…………..10  Fawaza Farook + Faizal

..........................…………..10  Fazma Farook

..........................…………..10  Feyaza Farook

..........................…………..10  Fayzan Farook

....................…………..9  Muneer Rishard + Sithy Zahara

..........................…………..10  Fazmy Muneer

..........................…………..10  Fazlyn Muneer

..........................…………..10  Farah Muneer

....................…………..9  Zeeniya Rishard + Aslam

..........................…………..10  Ifraz Aslam

..........................…………..10  Ifthikam Aslam

..........................…………..10  Imra Aslam

....................…………..9  Fathima Rishard + Aleem

..........................…………..10  Adilla Aleem

..........……………….8  Muhammad Sahid Muhammad Hamza

..........……………….8  Muhammad Sahid Noorul Akeena

..........……………….8  Muhammad Sahid Muhammad Marleen + Zulaiha

....................…………..9  Shaidiya Azmi Marleen + Thasneem

....................…………..9  Fathima Mazreena Marleen + Farook Ibrahim

......................……………..10  Faazil Farook

..........................…………..10  Fazry Farook

..........................…………..10  Nazra Farook

....................…………..9  Farzuhan Marleen + Kaamila Mariyam

..........................…………..10  Faheema Farzuhan

..........……………….8  Muhammad Sahid Noorul Hamza + Ziard Muhammad Awn (61)

....................…………..9  Abdul Majid Muhammad Awn + Leena

..........................…………..10  Nabeer Ali Awn

..........................…………..10  Maleena Awn

....................…………..9  Rozanne Awn + Alavi

..........................…………..10  Fathima Azmath Alavi

..........................…………..10  Omar Ali Alavi

..........................…………..10  Hassan Ali Alavi

....................…………..9  Fathima Rinoozi Awn d:Julky 31 2008 (see obit below) + M M A Reza (Attorney-at-Law), s/o late M.H.M. Mohideen & late Haleemathus Saidiya

..........................…………..10  Ahmed Zulkifli Reza

..........................…………..10  Noor Raian Reza

....................…………..9  Rizwi Awn + Fareed

..........................…………..10  Nusrath Fareed

..........................…………..10  Hussain Fahim Fareed

..........................…………..10  Hussain Fazil Fareed

....................…………..9  Fazal Awn

obit: FATHIMA RINOOZI - Beloved wife of M.M.A. Riza (Attorney-at-Law), loving mother of Ahmed Riza (Ernst & Young), Noor Raihan (Presbyterian Balika), daughter of late Dr Ziyad Awn & late Noorul Hamza, daughter-in-law of late M.H.M. Mohideen & late Haleemathus Saidiya, loving niece of late M.A.C. Thowfeek & late Sithy Zowhariya, sister of Majid (Barwil Meridian), Rozanee, Rizvi & Fazal (Anglo Asian Travels), sister-in-law of Leena (Barwil Meridian), late Alavi, Al Haj Farees, Fazeena, late Jiffry, Al Haj Azfer (Austria), Al Haj Aslam, Al Haj Mohamed (Austria), Azmi (Bairaha), Al Haja Hibishiya, Maziya, Zeeniya, Al Haj Akram (Dubai), Moulavi Ahmed Shah (Jamali), expired. Janaza took place on 31st July 2008 at Maligawatte Muslim Burial Ground. The family wish to thank all relations, friends & well-wishers who attended the funeral, sent messages of condolence & assisted us in numerous ways during the time of our grief. We regret our inability to thank them individually. No. 19, Mount Pleasant, Baseline Road, Colombo 9. SO Aug 3 2008

 

..........…………..7  Cader Mohideen Muhammad Hassan + Zaithoon Umma

..........……………….8  Mohideen Hassan, Dr. + Noor Haseena Mackeen (21)

....................…………..9  Fairoze Hassan + Firdhouse Maharoof (17,30,90,93,96,144)

..........................…………..10  Muhammad Thabith Hassan

..........................…………..10  Fathima Thameena Hassan

..........................…………..10  Muhammad Thayyib Hassan

..........……………….8  Makshood Hassan + Binthy Rayha Khalid

....................…………..9  Aynul Mazhara Hassan + Muhammad Falih Mohideen

..........……………….8  Nizam Hassan + Ayn Mohideen

 

..........…………..7  Cader Mohideen Rahilla Umma + Thowfeek

..........……………….8  MAC Thowfeek + Sithy Zawhariya

 

..........…………..7  Cader Mohideen Zainudeen + Nafia Umma

..........……………….8  Sithy Ayesha Zainudeen

..........……………….8  Zahira Zainudeen

 

..........…………..7  Cader Mohideen Shahul Hameed

 

..........…………..7  Cader Mohideen Abdul Cader

 

………………6  Colanda Marikar Hassan Lebbe

..........…………..7  Colanda Marikar Muhammad Abul Hassan

..........……………….8  Abul Hassen Muhammad Zubair

 

..........…………..7  Colanda Marikar Muhammad Salih

..........……………….8  Muhammad Lafir Muhammad Salih

..........……………….8  Muhammad Saleem Muhammad Salih

..........……………….8  Muhammad Ajward Muhammad Salih

 

………………6  Muhammad Cassim Hassan Lebbe + Hajara Umma

..........…………..7  Muhammad Cassim Muhammad Rauf + Rahma Beebi Yoosuf

..........……………….8  Muhammad Nizar Muhammad Rauf + Sithy Ameen

....................…………..9  Muhammad Nuzver Muhammad Nizar

....................…………..9  Muhammad Rizan Muhammad Nizar

....................…………..9  Muhammad Rushdi Muhammad Nizar

....................…………..9  Fathima Raika Muhammad Nizar

 

................……..7  [2] Muhammad Cassim Muhammad Fuad + [1] Rahma Beebee Muhammad

................………....8  [3] Sithy Hajara Fuad + [4] Muhammad Saheed Muhammad Fazilee

................…………8  [5] Fathima Fuad

................…………8  [6] Muhammad Hussain Fuad + [7] Sithy Zahida Izzudeen

..........................……..9  [8] Allal Ahmed Fuad + [9] Fathima Rizna Thaha

..........................…………..10  [10] Muhammad Irfan Fuad

..........................…………..10  [11] Fathima Khadija Fuad

..........................……..9  [12] Bilal Ahmed Fuad

..........................……..9  [13] Fathima Ruzna Fuad + [14] Imran Mubarak Thaha

..........................…………..10  [15] Muhammad Omar Thaha

..........................…………..10  [16] Fathima Rehana Thaha

..........................……..9  [17] Hilal Ahmed Fuad

................…………8  [18] Mohamed Musthafa Cassim Fuad + [19] Noor Fathima Mahbooba Mugheeth (161)

..........................……..9  [20] Fathima Farveen Fuad

..........................……..9  [21] Muhammad Musthafa Fuad

................…………8  [22] Sithy Zubaida Fuad + [23] Muhammad Ajward Mohideen

..........................……..9  [24] Fathima Farzana Mohideen + [25] Muhammad Nazhar Nalir

..........................…………..10  [26] Muhammad Iyoob Nalir

..........................…………..10  [27] Muhammad Sabir Nalir

..........................……..9  [28] Muhammad Fouzi Mohideen + [29] Fathima

..........................…………..10  [30] Muhammad Irshad Fouzi

..........................…………..10  [31] Fathima Fouzi

..........................……..9  [32] Muhammad Jiffrey Mohideen + [33] Fathima Fazra

..........................…………..10  [34] Fathima Aneeka Mohideen

..........................…………..10  [35] Fathima Salma Mohideen