Search billions of records on Ancestry.com

Sri Lanka Malay Family Genealogy

 

Tuan Johara Bahar - Family #265

 

 

1 Tuan Johara Bahar (Carnival Bahar) + Jesmani Bahar

 

    2 Tuan Puthra Bahar + Miss Kumbang (unknown) 

        3 Akiel Bahar + Miss Rozani(unknown)

            4 Daughter

            4 Daughter

 

        3 Gnesty Bahar + Fazlin Weera

            4 Malaty Weera

 

        3 Teruni Bahar + Ziard ( unknown)

            4 Ashein

 

        3 Shirazi Bahar + Imtiaz (unknown) 

            4 Ishfaq

 

 

    2 Fareeda Bahar + Rojer Rajap (United Kingdom) 

        3 Tehran Rajap + unknown

            4 Son

            4 Daughter

 

        3 Farah Rajap 

 

    2 Doreen Bahar + Ahamath Wahid Musafer 

        3 Dilano Musafer 

 

    2 Haris Bahar 

 

    2 Zareena Bahar + Mohamed Nizamdeen Amjadeen (132)

        3 Rozani Amjadeen + Shehan Razali Sharker (United Kingdom)

            4 Shazana Rabiha Sharker 

        3 Mohamed Afzal Amjadeen

        3 Rozelle Amjadeen 

 

    2 Selwyn Bahar + Ayesha Amith

        3 Azma Shamila Bahar

        3 Shiran Bahar