Search billions of records on Ancestry.com

Sri Lanka Memon Family Genealogy

Family Names of Memons of Sri Lanka

Abdul Ghany

Abdul Karim

Abdul Rahim

Abdul Sattar

Admani

Ali Mohamed

Bafia

Bagha

Bandhani

Bandhukra

Batviya

Batwawala

Behera

Bahabhu

Bhaila

Bharda

Bhatki

Bhiriya

Bhoja

Bhukan

Bhundi

Bhungra

Bhuri

Bhutta

Botcha

Budhani

Chalchal

Chana

Chatni

Chippa

Chomasa

Coli

Dadia

Dangra

Dhaga

Dhandh

Dhedhi

Eliyas

Fatani

Fazal

Fudha

Gadar

Gadit

Godil

Gumra

Hadfa

Helablivala

Hingora

Iliyas

Jamku

Jardhi

Kaaba

Kaloodi

Kandhoi

Kasala

Katliya

Katchi

Katkodia

Katvaliya

Khakhu

Khiyani

Kutaya

Laheri

Lakhana

Lakhani

Machchar

Machchiwala

Maghoora

Manchala

Mandhai

Mandhu

Mandwawala

Mansuri

Masidiya

Mayariwala

Mengrani

Moti

Moulana

Mundiya

Nagariya

Noor Mohamed

Padiyar

Paghi

Pakhali

Patel

Radhiya

Rah

Rahila

Ranawaya

Rangila

Sami

Sangani

Sattar

Sayani

Shivani

Sikiladha

Silat

Suriya

Surti

Sutarviya

Tar

Thowfeek

Vaid

Vali Mohamed

Varindh

Zandula

Zolka