Search billions of records on Ancestry.com

EastEuropeGenWeb


RomaniaGenWeb Project


                                                                                                                                             
World GenWeb


National Anthem of Romania
Deşteaptă-te, române! (1989-present)
Romanian

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soartă,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.

Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii.

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţa-n libertate ori moarte" strigă toţi.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi.

For additional stanzas see Wikipedia
Literal English Translation

Wake up, Romanian, from your deadly sleep
Into which you've been sunk by the barbaric tyrants
Now, or never, your fate renew,
To which your enemies will bow.

Now or never let's give proof to the world
That in these veins still flows a Roman blood,
That in our chests we still maintain our pride in a name
The victor in his battles, the name of Trajan!

Raise your broad forehead and look around you
Like fir trees, hundreds of thousands of heroes are standing firm;
A voice they still wait for, to jump like wolves among the sheep,   
Elders, men, youths, boys, from mountains to the plains.

Watch on, shadows of highnesses, Mihai, Stefan, Corvinus,
The Romanian Nation, your great grandchildren,
With weapons in their arms, with your fire in their veins,
"Life in freedom or death!" shout all.

You were vanquished by the evils of your envy
And by your blind disunity, at Milcov and the Carpathians
But we, whose souls were pierced by holy liberty,
Swear that for ever in brotherhood will join.

Previous anthems

Marş triumfal (1862 - 1884)
Imnul Regal (1884-1948)
Zdrobite cătuşe (1948-1953)
Te slăvim, Românie (1953-1977)
Trei culori (1977-1989)