Search billions of records on Ancestry.com

SwedenGenWeb
Province

Dalsland

Indelning
(Subdivisions)

Kommuner and socknar (församlingar)

 
One kommun (municipality) per column Karta (Map of) Kommuner Karta (Map of) Härader
Åmåls Bengtsfors Dals-Eds Melleruds Färgelanda Vänersborgs
Edsleskog Billingsfors bruksfg Dals-Ed =Ed=V:a Ed Bolstad Färgelanda Frändefors
Fröskog Bäcke Gesäter Dalskog Högsäter Brålanda
Hässelskog Laxarby Håbol Erikstad Järbo Gestad
Mo Noreby Nössemark Grinstad Lerdal Sundals-Ryr
Tydje Steneby Rölanda Gunnarsnäs Råggärd In Västergötland:
Tösse med Tydje Tisselskog Töftedal Holm Rännelanda Vänersborg
Åmål Torrskog   Järn Torp Vänersnäs
Ånimskog Vårvik   Mustasäter
(->Ör abt 1550)
Ödeborg Väne-Ryr
  Ärtemark   Skållerud   Västra Tunhem
  Ödskölt   Ör In Bohuslän: Brätte
      Östanå
(->Holm abt 1550)
Valbo-Ryr Hallby
          Naglum
          Rånnum
          Vassända-Naglum
Ceased kommuner Kroppefjälls Bolstad Bäckefors Brålanda  

kommun =commune / municipality, socken in most cases same as församling (parish). No longer existing församling are marked grey. "V:a" = Västra = west. "fg" = församling
Refers to status of 1998-09-28.

To home page Home To home page

Regions

To home page Dalsland
Last updated by F Hae 2006-02-11 13:57 © Dr Fredrik Haeffner, 2001-6