Search billions of records on Ancestry.com

Polish Word Lists

English  Polish 
   
Sunday  niedziela 
Monday  poniedziaek 
Tuesday  wtorek 
Wednesday  s'roda 
Thursday  czwartek 
Friday  piatek 
Saturday  sobota 
   
   
January  Styczen' 
February  Luty 
March  Marzec 
April  Kwiecien' 
May  Maj 
June  Czerwiec 
July  Lipiec 
August  Sierpien' 
September Wrzesien' 
October  Paz'dziernik 
November Listopad 
December  Grudzien' 
   
1 jeden 
2 dwa
3 trzy
4 cztery 
5 pie;c'
6 szes'c'
7 siedem 
8 osiem
9 dziewie;c'
10 dziesie;c'
11 jedenas'cie
12 dwanas'cie
13 trzynas'cie
14 czternas'cie
15 pie;tnas'cie
16 szesnas'cie
17 siedemnas'cie
18 osiemnas'cie
19 dziewie;tnas'cie
20 dwadzies'cia
21 dwadzies'cia jeden
22 dwadzies'cia dwa
23 dwadzies'cia trzy
24 dwadzies'cia cztery
25 dwadzies'cia pie;c'
26 dwadzies'cia szes'c'
27 dwadzies'cia siedem
28 dwadzies'cia osiem
29 dwadzies'cia dziewie;c'
30 trzydzies'ci
31 trzydzies'ci
40 czterdzies'ci
50 pie;c'dziesia;t
60 szes'c'dziesia;t
70 siedemdziesia;t
80 osiemdziesia;t
90 dziewie;c'dziesia;t
100 sto
   
babcia or babka  grandmother
brat  brother
bratanek  nephew
bratnica  niece
bratowa  sister-in-law
ciotka  aunt
córka  daughter
dziadek  grandfather
dzieci  children
kuzyn  cousin (male)
kuzyka  cousin (female)
machocha  stepmother
ojczym  stepfather
pasierb  stepson
pasierbica  stepdaughter
prababka  great grandmother
pradziadek  great grandfather
przybrana córka  adopted daughter
przybrany syn  adopted son
rodzice  parents
rodzina  family
siostra  sister
siostrzenica  niece (sister's daughter)
siostrzeniec  nephew (sister's son)
stryj  uncle (father's brother)
stryjenka  aunt
syn  son
synowa  daughter-in-law
szwagier  brother-in-law
szwagrowa  sister-in-law
tesc  father-in-law
tesciowa  mother-in-law
wnuczka  granddaughter
wnuk  grandson
wug  uncle (mother's brother)
wujenka  aunt
ziec  son-in-law
zona  wife
   
dnia  day
dzis  today
grozina  hour
jutro  tomorrow
lat  years
miesiac  month
polnoc  midnight
polundie  noon / midday
populundie  afternoon
przedpolundie  morning
rok  year
wczoraj  yesterday
wieczor  evening
   
birth  urodzin, urodzony, urodzil, sie, zrodzony
burial  pochowanie, pogrzeb
Catholic  rzymsko-katolicki
child  dziecie, dziecko
christening  chrzest, chrzciny, ochrzczone
death(s)  zgon(ów), zejsc, umarl, zmarl, smierci
father  ojciec
husband  maz, malzonek
index  indeks, skorowidz, register, spis
Jewish  zydowski, starozakonny, izraelici, mojzeszowy
marriage  malzenstw(o), slub(ów), zaslubionych
marriage banns  zapowiedzi
mother  matka
name, given  imie, imion
name, surname  nazwisko
parents  rodzice
parish  parafia
Protestant  ewangelicki, reformowany, protestancki, luteranski
wife  zona, malzonka, zamezna, kobieta
year  rok, lat