Search billions of records on Ancestry.com

Swedish Word List

 

Monday Måndag
Tuesday Tisdag
Wednesday Onsdag
Thursday Torsdag
Friday Fredag
Saturday Lördag
Sunday Söndag
   
   
January Januari
February Februari
March Mars
April April
May Maj
June Juni
July Juli
August Augusti
September September
October Oktober
November November
December December
   
 
two två
three tre
four fyra
five fem
six sex
seven sju
eight åtta
nine nio
ten tio
eleven elva
twelve tolv
thirteen tretton
fourteen fjorton
fifteen femton
sixteen sexton
seventeen sjutton
eighteen arton
nineteen nitton
twenty tjugo
thirty trettio
forty fyrtio
fifty femtio
sixty sextio
seventy sjuttio
eighty åttio
ninety nittio
one hundred hundra
   
Father Far, Fader
Mother Mor, Moder
Grandfather (father’s father) Farfar
Grandfather (mother’s father) Morfar
Grandmother (father’s mother) Farmor
Grandmother (mother’s mother) Mormor
Brother Bror
Brother(s) & sister(s) Syskon
Sister Syster
Uncle (father’s brother) Farbror
Aunt (father’s sister) Faster
Uncle (mother’s brother) Morbror
Aunt (mother’s sister) Moster
Son Son
Daughter Dotter
Nephew (Brother’s daughter) Brorsdotter
Nephew (Brother’s son) Brorson
Niece (Sister’s daughter) Systerdotter
Nephew (Sister’s son) Systerson
Grandson (son’s son) Sonson
Granddaughter (son’s daughter) Sondotter
Grandson (daughter’s son) Dotterson
Granddaughter (daughter’s daughter) Dotterdotter
Child Barn
Grandchild Barnbarn
Great grandchild Barnbarnsbarn
Cousin Kusin
Second cousin Syssling or tremänning
   
   
banns lysning
birth födde, född, födelse
burial begravning
christening döpta, döpte, döpelse
clerical survey husförhörslängd
confirmation konfirmation
death döde, död, avliden, avsomna
female kvinnkön, kvinna
household, examination roll husförhörslängd, förhör
husband man, make
index register
male mankön, man
marriage vigda, vigde,  vigsel, gift,  giftermål, bröllop, 
military militär, soldat
moving in inflyttning
moving out utflyttning
name, given förnamn
name, surname efternamn
parents föräldrar
parish socken, församling, 
probate boupptekning
wife hustru, maka
year  år