Search billions of records on Ancestry.com

Cymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg

        

Ffurflen Ymaelodi

        

Os gwelwch yn dda PEIDIWCH β defnyddio’r ffurflen hon i ADNEWYDDU eich aelodaeth

 - nid oes angen ffurflen ar gyfer hynny

        

TALIADAU TANYSGRIFIO BLYNYDDOL

        

"Derbynnir punnoedd yn unig"

                     

Cyffredin - Y Deyrnas Unedig

£12

Hyn / Myfyriwr

£10

Teulu / Sefydliadau

£15

Tramor — Pob Categori

£15

 

Ewrop a “BFPO” — tβl fel y Deyrnas Unedig

        

Disgwylir y tβl tanysgrifio ar Ionawr

        

 

Manylion

 

Teitl     ……..    Cyfenw  :- ……………………………………………………………………..

 

Enw Bedydd :- ………………………………………………………………………………..

 

Cyfeiriad :- ……………………………………………………………………………………

 

                        …………………………………………………………………………………..

 

                        ………………………………………………………………………………….

        

Cτd Post :- …………………………….

 

Rhif Ffτn :- ……………………………..                Ebost:- ……………………….……….

 

 

Cedwir manylion ymaelodi ar gyfrifiadur y Gymdeithas yn unig. Cyhoeddir diddordebau’r aelodau (gyda chyfeiriad post) yn y cylchgrawn cyn gynted ag y bo modd ar τl ymaelodi. Hefyd, mae’n bosibl  y rhoddir eich cyfeiriad post/ebost (ond nid eich rhif ffτn) i aelod arall gyda’r un ddiddordebau ymchwil.

        

Cyhoeddir diddordebau’r aelodau yn y cylchgawn ac ar y wκ ynghŷd β’ch rhif aelodaeth — ni chyhoeddir eich cyfeiriad post/ebost ar y wκ. Os hoffech i’ch diddordebau gael eu cynnwys, byddwch gystal β llenwi ffurflen diddordebau aelodau sydd yn rhan o’ch pecyn ymuno β’i danfon at y golygydd:

editor@glamfhs.info

         

Danfonwch y ffurflen hon gyda’ch taliad tanysgrifio at:

        

Membership Secretary, Mrs Beth Neilly 149 Islwyn Road, Wattsville, Newport. NP11 7QL

 

Yn τl at Dudalen Gartref GFHS