Search billions of records on Ancestry.com

Cerddi'r Bugail

Hedd Wyn

Ellis Humphrey Evans (1887-1917)

(Dewiswch gerdd trwy'i glicio)

Cerddi Coffa R Williams Parry

RHYFEL

WRTH Y BEDD

Y NADOLIG

MEWN ALBUM

GLANNAU'R LLI

NOS O RAGFYR 

TELYN FUD

MARW YN IEUANC

LLYN RHUTHLYN

Y BLOTYN DU

BLODWEN;

Y MOELWYN

GORFFEN CRWYDRO

DYMUNIAD

YSTORM GAREDIG

GWENFRON A MI

CYFDDYDD

LLWYBRAU'R DRIN

OEDFA HUD

HAUL AR FYNYDD

GWERSYLL LITHERLAND

I WYNEB Y DDRYCIN

YR HAF

PRIODAS DDYDD Y RHYFEL

CLADDU MAM

NOS OLAU LEUAD

PLANT TRAWSFYNYDD, 1914

DOLI

ADFEILION HEN EGLWYS

PLANT TRAWSFYNYDD, 1915


BLODAU COFFA:

Gwennie
Jennie
Marw un Fach
Gŵr Caredig
Tegid Wyn

Dyn Da
Gado'r Fainc
Sant Ieuanc
Marw yn Hen

Ellis Wyn
Dynes Dda
Ar Fedd Gwraig Weddw
Ar Faen Bedd
Eirwyn
Eldorado

Cadwaladr Roberts
Cwympo Blaenor
Gwas Diwyd
Beddrod Dafydd

Griff Llewelyn
Nid â'n Ango
Yr Aberth Mawr
Yr Antur OlafMARW ODDI CARTREF

EIN GWLAD

GWLADGARWCH

WEDI'R FRWYDR

CYFRINACH DUW

YSTRAD FFLUR

CRIST AR BINACL Y DEML

MYFI YW

YR ARWR

CEISIO GLOYWACH NEN

FY NGWYNFA GOLL

Y GWAHODD

.

Dim ond lleuad borffor   Ar fin y mynydd llwm   A swn hen afon Prysor   Yn canu yn y cwm

Hafan Mynegai