Search billions of records on Ancestry.com

HANES

METHODISTIAETH CORRIS

A'R AMGYLCHOEDD

gan

GRIFFITH ELLIS M.A.

BOOTLE

Dolgellau E.W. EVANS SWYDDFA'R “GOLEUAD” A'R “LLADMERYDD” 1885

 


Rhagymadrodd

Sylwadau Rhagarweiniol

Penod I Trem ar Agwedd Corris a'r Amgylchoedd tua diwedd y ganrif o'r blaen

Penod II Cychwyniad Methodistiaeth yn Nghorris

Penod III Dafydd Humphrey a'i Gydlafurwyr

Pennod IV Humphrey Davies Abercorris

Penod V Cydlafurwyr Humphrey Davies yn Nghorris

Penod VI Cynydd Methodistiaeth yn Nghorris a'r Amgylchoedd

Penod VII Morris Jones Aberllefenni

Penod VIII Rowland Evans Aberllefeni

Penod IX Ychydig o Gynhyrchion Rowland Evans

Penod X Cydlafurwyr Rowland Evans yn Aberllefenni

Penod XI Sylwadau terfynol

Galargan

hafan Llyfrau