Search billions of records on Ancestry.com

Oriel - Gallery

Clicier i weld y llun maint lawn - Click on a thumbnail to see the full sized picture

Bedd Dafydd Ionawr. The grave of Dolgellau poet Dafydd Ionawr Pistyll Caen Grisiau Rhufeinig  - Cwm Bychan  - Roman Steps Capel Penstryd Trawsfynydd Ger Llyn Cregennan - By Cregennan Lake LL48 Dolgellau Llyn Cynwch Pandy'r Odyn
Bedd Dafydd Ionawr Pistyll Caen Cwmbychan Capel Penstryd Trawsfynydd Cregennan LL48 Dolgellau 2 Llyn Cynwch Pandy'r Odyn
                 
Pandy'r Odyn Ysgol Dr Williams School Dolgelly 1794 Ffair yn Nolgellau - An old Fair in Dolgellau Torrent Walk Torrent Walk Dolgellau & Chader Idris LL32 LL4
Pandy'r Odyn 2 Dr Williams Dolgelly 1794 Ffair Torrent Walk Torrent Walk Dolgellau & Chader Idris LL32 Dolgellau 3
                 
LL14 LL33 Llwybr Tyrrau Mawr Path LL15 Panorama Walk Barmouth Mynediad i daith cerdded mynydd Abermaw - Enterance to Panorama Walk Barmouth Y Ffordd o'r Abermaw i Ddolgellau - Barmouth to Dolgelley Road Pont yr Arran Dolgellau Coedypry Llanuwchllyn -  Cartref Syr O.M.Edwards - home of Sir O.M. Edwards
LL14 LL33 Tyrrau Mawr LL15 Panorama Panorama 2 Ffordd Abermaw Pont yr Arran Dolgellau Coedypry Llanuwchllyn
                 
Sgrin Eglwys LLanegryn, o abaty Cymmer yn wreiddiol. Aran Mawddwy & Bwlch y Groes LL24 LL25 Gerddi'r Llew Aur Dolgellau. Golden Lion Hotel Gardens Dolgellau Capel Penstryd Trawsfynydd Senedd-dy Owain Glyndwr yn Nolgellaui - Owain Glyndwr's Parliament House in Dolgellau Caergai LL28
Llanegryn Bwlch y Groes LL24 LL25 Lion Capel Penstryd Trawsfynydd Glyndwr Caergai LL28
                 
LL29 LLyn Cynwch LL30 LL31 llyn-tegid LL13 Rheilffordd bach y Ro-wen - Fairbourn Railway Y Ro-wen Fairbourn Llestri Cymun a darganfwywyd yn ardal Llanelltyd - Communion plates found near Llanelltyd
LL29 LLyn Cynwch LL30 LL31 llyn-tegid LL13 Fairbourn Fairbourn Cymun
                 
Dawnswyr Gwerin ar y Sgwar Dolgellau - Folk Dancing on Eldon Square Dolgellau LL39 Dolgellau 1 Dolgellau 2 Llynpenmaen - Penmaenpool Y Lasynys Pont - Llanelltyd - Bridge Llyn Cregennan Lake Llanelltyd
Dawnswyr LL39 Dolgellau 1 Dolgellau 2 Penmaenpool Y Lasynys Llanelltyd Cregennan LLanelltyd
                 
LL52 LL9 Pont yr Arran Dolgellau LL49 LL5 LL50 Cefn y Llew Aur Dolgellau. Lion Yard Dolgellau porius Y Fanner Llanelltyd
LL52 LL9 Pont yr Arran LL49 LL5 LL50 LIon Yard porius Y Fanner Llanelltyd
                 
Eglwys St Mair - St Mary's Church Dolgellau Torrent Walk Torrent Walk LL8 Eglwys St Mair a Llyn Mwyngil - Talyllyn lake and St Mary's Church Capel Tegid y Bala a chofgolofn Thomas Charles - Thomas Charles' statue outside Tegid Chapel Bala Bedd Hedd Wyn Grave Yr Ysgwrn Cartref Hedd Wyn - Hedd Wyn's home heddwyn
St Mair Torrent Walk Torrent Walk LL8 Talyllyn 1 Capel Tegid y Bala Bedd Hedd Wyn Grave Yr Ysgwrn heddwyn
                 
Cader Du Penbedw  a enillwyd gan Hedd Wyn - The Black Chair of Birkenhead - won by Hedd Wyn cynlas Tom Ellis 1859-1899 Aelod Seneddol Meirion - Member of Parliament Capel MC Cefnddwysarn Cofgolofn Tom Ellis AS - Y Bala - Tom Ellis MP Statue Llanelltyd Church Pont Abermaw - Barmouth Bridge Marine Parade Abermaw - Barmouth Y Cei Abermaw - Barmouth Quay
Cader Du Penbedw cynlas Tom Ellis Cefnddwysarn Tom Ellis 2 Llanelltyd Abermaw 1 Abermaw 2 Abermaw 3
                 
Pont y Bermo - Barmouth Bridge Ty Cloc Abermaw - Barmouth Clock House Llestr bedydd Eglwys St Ioan Abermaw. Font St John's Church Barmouth Ty Capel Bwlch Llanegryn - Bwlch LLanegryn Chapel House Tu fewn i Eglwys Llanaber Interior Llanaber Church Eglwys Llanaber (Abermaw) Llanaber (Barmouth) Parish Church      
Abermaw 4 Abermaw 5 Abermaw 6 Bwlch Llanegryn Llanaber 1 Eglwys Llanaber      
                 
Hafan - Home


Last updated: 25/04/2005 17:38


Created with Easy Gallery Generator - EGG V2.1.1 - LATSOMEP